Categories
Articles Misc

Taiteen, kulttuurin sekä medioiden trendien sekä suuntautuneisuuden kehitys Pohjoismaissa

Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut kulttuuripoliittisen yhteistyöohjelman, joka pitää sisällään vuosien 2021-2024 ajalle tärkeimpiä taiteen sekä kulttuurin kehityksen painopistealueita. Pohjoismailla on tärkeä rooli kulttuurin sekä median ylläpitämisessä, kun puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä. Monet naapurimaat saavat ensikosketuksen pohjoismaiden kulttuuriin musiikin, taiteen, kirjojen sekä TV-sarjojen kautta. Olemme myös sanansaattajia, sekä osaltamme tärkeässä roolissa luomassa maailmalle esimerkkiä, jossa on tilaa erilaisuudelle, uteliaisuudelle sekä kasvulle ja kehitykselle. Pohjoismaista kulttuurielämää sekä mediaa tulee vaalia, jotta sen rooli vahvistuisi niin Pohjoismaissa, kuin myös sen ulkopuolella. Tässä ovat suuressa keskiössä musiikin, taiteen sekä median eri muodot.

Me kaikki joudumme pysähtymään nyt suuresti tulevaisuuden kehityksen äärelle. Vaikka haemme, sekä haluamme kehittää voimakkaasti omaa hyvinvointiamme, on suuressa keskiössä myös tulevien sukupolvien elinehtojen turvaaminen. Muusikot, taiteilijat sekä media tarvitsevat kasvaakseen ja kehittyäkseen yleisöareenoita, jotka ovat osaltaan aina olleet tärkeässä roolissa osana kulttuurillista kokemusta sekä henkilökohtaista hyvinvointia. Pohjoismaat sekä Eurooppa ovat luovien alojen sekä kulttuurielämän suuria näyttämöitä, jossa Pohjoismaat pystyvät osaltaan tarjoamaan kansainvälisen kilpailukyvyn sekä kulttuurin eri muotojen kiinnostuneisuutta.

Sosaalinen, luova, vapaa sekä viihtyisä voisi kuvata myös hyvin pelaamisen mahdollisuuksia, joita sinulle tarjoilee parhaat pika kasinot

Vapaus kuuluu kaikille

Miten käy demokratiaan perustuvan tasa-arvon, esteettömän oman ammattinsa harjoittamisen, sekä osallistuvan pohjoismaisen kulttuurin ylläpitämisen, mikäli joudumme sulkemaan itsellemme ominaisemman tavan harjoittaa omaa luovuuttamme?
Päättäjien tulisikin nyt vahvasti herätä miettimään myös tulevaisuuden kulttuurin kasvua ja kehitystä. Lukemattomat eri luovien alojen artistit ovat joutuneet kohtuuttoman suurien kompromissien äärelle, jossa päättäjät eivät ole antaneet minkäänlaisia vaihtoehtoja oman ammattinsa harjoittamiseen. Ravintoloiden, areenojen sekä festareiden peruminen jo kaksi kesää peräkkäin syö satoja miljoonia euroja yhteiskunnan kulttuurillisista tuloista, vaikka tässäkin monella päällimmäisenä ovat mielessä yhteisten kokemusten sekä itselleen tärkeiden artistien seuraamisen poisjääminen. 

Terveydellisiin syihin sekä kansalaisten turvallisuuteen vetoaminen on asiallista, mutta sen toteuttaminen voidaan tehdää hyvin monella eri tavalla. Päätöksiä, järjestelyjä sekä resursseja käytetään ja ollaan käytetty monien muiden alojen turvaamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Mihin päättäjiltä unohtuivat kulttuurin eri muotojen alojen selustan turvaaminen?

Yksi ratkaiseva osatekijä pohjoismaisen kulttuurin suuntaviivojen määrittämisessä, on median, taiteen sekä kulttuurin vapaus toimia. Sosiaalisesti kestävä sekä kilpailukykyinen Pohjola on osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Pohjoismaat toimivat osaltaan maailmankartalla suurena, houkuttelevana kulttuurialueena. Pyrkimys on pystyä elävöittämään kulttuuriperintöä, sekä osaltaan edistää osallistavaa ja uutta luovaa pohjoismaista taidetta sekä kulttuuria.

Suurena kysymyksenä onkin, miten tätä kukaan pystyy tasa-arvoisesti harjoittamaan, mikäli päätökset sotivat oman ammattinsa harjoittamista vastaan? Eri alojen artisteille kuuluu globaalista pandemiasta riippumaton oman ammattinsa harjoittaminen. Kulttuuripoliittinen työ ei toteudu, mikäli päättäjät jatkavat osaltaan musiikin, taiteen sekä kulttuurin alojen mitätöimistä. Samalla ihmetellään kasvavien mielenterveystilastojen käyriä, mutta ei haluta tai osata ymmärtää esimerkiksi musiikin vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tasa-arvon halutaan olevan osa Pohjoismaiden elinvoimaista kulttuurielämää, mutta valitettavasti se ei ainakaan tällä hetkellä näytä toteutuvan kovinkaan tehokkaasti. Kasvavassa globaalissa maailmassa tärkeinä tulevaisuuden osatekijöinä ovat taiteellinen vapaus sekä sananvapaus.

Miten Suomi investoi osaltaan musiikkiin, taiteeseen sekä kulttuuriin? Yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa sekä toimia esimerkiksi muusikolle ominaisimmalla tavalla eivät pysty nyt toteutumaan, sillä kaikki rakenteelliset toimet nimenomaan rikkovat esiintyjän sekä yleisön välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun tilanteen pitäisi olla ihan päinvastoin.

Artistien esiintyminen, sekä festareiden peruminen polkevat tasa-arvoa sekä esteetöntä taide- ja kulttuurielämän harjoittamista.

Kulttuuri on osa meitä ja me olemme osa kulttuuria. Erilaiset luovat alat sekä niiden luomat elämykset antavat meille tärkeitä keinoja, joiden avulla ymmärrämme paremmin itseämme sekä myös toisiamme. Haluamme olla sosiaalisesti kestävä sekä kilpailukykyinen Pohjola. Miten tämän tavoitteen käy, mikäli emme pääse vapaasti toteuttamaan itseämme?

Me olemme tulevaisuuden rakentajia

Vastaamme tulevien sukupolvien mahdollisuuksista sekä kehittymisestä. Luomme pohjaa sille, mikä on hyväksyttyä ja millä lailla. Voimmeko tulevaisuudessa olla enää artisteja tai suuria, kansainvälisiä bändejä, jos meillä ei ole yleisöä eikä vapautta toimia? Entä miten käy muiden kulttuurillisten tekijöiden, jotka työllistävät Pohjoismaissa kymmeniä tuhansia ihmisiä? Omat päätöksemme sekä toimemme ovat tässä ja nyt. Niitä tulisikin harkita tarkkaan, sillä niiden tulokset tulevat näkymään sukupolville, jotka elävät täällä tulevaisuudessa.


Leave a Reply