Categories
Articles Misc

Suomen arpajaislaki uudistumassa vuoden 2021 aikana

Suurin osa suomalaisista, noin 80 prosenttia kansasta, pelaa rahapelejä. Kasvua on ollut erityisesti ulkomaisilla uhkapelisivuilla, joihin painottuu myös ongelmapelaajien pelaaminen. Uusi arpajaislaki tähtää ongelmapelaamisen ehkäisyyn, jota aiotaan toteuttaa Veikkauksen yksinoikeuden vahvistamisella.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys rahapelaamisen nykytilasta

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema raportti rahapelien pelaamisesta Suomessa pohjautuu vuonna 2019 tehtyyn väestötutkimukseen. Sen mukaan Suomen kolmesta miljoonasta rahapelaajasta noin kolmannes eli miljoona suomalaista oli ilmoittanut väestötutkimuksessa Internetin rahapelien olevan yksi osa heidän rahapelaamistaan. Internetissä pelaavien osuus on kasvanut yli 10 % verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

Manner-Suomen ulkopuolisilla pelisivustoilla pelaavien osuudesta ei raportin mukaan pystytä antamaan tarkkaa lukua, sillä tietoja on rajoitetusti saatavilla. Väestöntutkimuksen pohjalta on arvioitu, että kaikista rahapelaajista noin kuusi prosenttia pelaa Veikkauksen pelien ohella myös kansainvälisillä pelisivustoilla. Samasta tutkimuksesta käy ilmi, että ulkomaisilla sivustoilla pelaavilla on tavallista useammin ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa. 

Rahapelien haittojen torjuminen on Suomen Hallituksen keskeisin tavoite uhkapelaamisen hallinnoinnissa. Tämän vuoksi suomen arpajaislakia ollaan uudistamassa ja hallitus on tehnyt 160 sivua sisältävän esityksen lakimuutoksista.

Arpajaislain uudistushanke on alkanut 31.1.2020 ja sen avulla pyritään toimeenpanemaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen rahapelipoliittisia uudistuslinjauksia. Hanke on edennyt ehdotettujen lakimuutosten esittelyyn ja lausuntokierrokselle eri toimijoille. Lausuntokierroksen jälkeen hanke etenee eduskunnan käsiteltäväksi kesällä 2021. Uudistettu laki voi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

Mitkä ovat arpajaislain uudistuksen tavoitteet

Sisäministeriön tiedote kertoo arpajaislain uudistuksen tavoitteina olevan seuraavat pääkohdat:

 • Rahapelihaittojen torjunnan tehostaminen
 • Markkinoinnin säädösten selkiyttäminen
 • Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän turvaaminen

Tavoitteiden saavuttamisen keinoina mainitaan pakollinen tunnistautuminen kaikkiin rahapeleihin, raha-automaattien sijoittelu haittojen ehkäisemiseksi, markkinointisäännöksien tiukennus ja mahdolliset maksuliikenteen estot ulkomaisille pelisivustoille.

Hallituksen tavoitteena on pitää rahapelien tarjonta ja mainonta Manner-Suomessa Veikkauksen yksinoikeutena myös jatkossa. Ehdotus ei sisällä suoraa kieltoa, etteivätkö suomalaiset saisi jatkossakin pelata ulkomaisilla nettikasinoilla, mutta nettikasinoiden suomalaisille kohdistettuun markkinointiin tultaisiin puuttumaan aiempaa tiukemmin. Vastuulliset nettikasinot, kuten maltalaisen Aspire Global International kasino-operaattorin suomenkielinen Griffon casino, voivat jatkaa toimintaansa ilman rahansiirtoestojen pelkoa. Lakimuutokset eivät tule vaikuttamaan Griffon casinon kaltaisiin toimijoihin, jotka toimivat aktiivisesti ongelmapelaajien tukemiseksi sekä kunnioittavat kansallisia lakeja ja asetuksia.

Pakollisen tunnistamisen avulla tultaisiin keräämään valtavasti uutta tietoa rahapelejä pelaavista kansalaisista. Veikkaus on jo aloittanut pakollisen tunnistautumisen lisäämisen rahapeliautomaatteihin pystyäkseen tunnistamaan ongelmapelaajat entistä tehokkaammin. Ylen uutisten haastattelema Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino visioi, että tulevaisuudessa Veikkaus voisi hyödyntää kerättyä tietoa ottaakseen yhteyttä ongelmapelaajiin ja tarjota apua pelaamisen hallintaan ennakoivasti. Huolet siitä, että kerättyä dataa käytettäisiin kohdennettuun markkinointiin, voi Heinon mukaan unohtaa. Tunnistautumisen käyttöönoton tavoite perustuu pelihaittojen vähentämiseen eikä markkinoinnin tehostamiseen. Tämä tultaisiin myös tulevassa lakiuudistuksessa kirjaamaan lakiin, että kerättävää pelaajadataa voitaisiin käyttää vain peliongelmien ehkäisyyn.

Arpajaislain uudistus – kysymyksiä ja vastauksia

 1. Miksi lakia halutaan uudistaa?
  1. Uudistuksella halutaan estää rahapelihaittoja ja vahvistaa Veikkauksen yksioikeusasemaa Manner-Suomessa.
 2. Miten alaikäisten pelaaminen rahapeliautomaateilla estetään?
  1. Kaikkiin pelikoneisiin tulee pakollinen tunnistautuminen, joka sallii vain täysi-ikäisen pelaavan pelikoneella.
 3. Miten rahapelien markkinointilainsäädäntöä suunnitellaan muutettavaksi?
  1. Raha-automaattien ja kasinopelien markkinointi kielletään sekä sallittuun rahapelimarkkinointiin tulee sisällyttää tietoa rahapelaamisen haitoista.
 4. Mitä maksuliikenne-esto ulkomaiselle nettikasinolle käytännössä tarkoittaisi?
  1. Manner-Suomen asukkaille suunnattua mainontaa tekevien peliyhtiöiden maksuliikenne estettäisiin teknisin keinoin pankkien ja maksupalvelutarjoajien toimesta.

Yhteenveto

Kaavailtu lakiuudistus tähtää erityisesti haitallisten rahapelien aiheuttamien ongelmien vähentämiseen. Pääasiallisena keinona haittojen estoon ehdotetaan Veikkauksen yksinoikeusaseman vahvistamista rahapelien tarjoajana, mutta suoraa kieltoa ulkomaisilla pelisivuilla pelaamisella ei ehdoteta. Vastuulliset kansainväliset toimijat voivat edelleen ottaa suomalaisia asiakkaikseen, mutta kaikki selkeästi mannersuomalaisille suunnattu rahapelimainonta kielletään. Sanktiona lain rikkomisesta seuraisi viranomaisten määräämiä rahansiirron estoja.

pastedGraphic.png

https://www.pexels.com/photo/man-in-red-long-sleeved-shirt-853151/

Leave a Reply