Categories
Articles Misc

Lukeminen osana tulevaisuuden trendinäkymiä

Kevät on tunnetusti suurta uudistumisen aikaa. Valmistaudutaan tulevaan kesään, tehdään paljon suunnitelmia, sekä pysähdytään tärkeiden asioiden äärelle. Yhtenä suurena osana ihmisten alati muuttuvaa arkea on lukemisen taidon ylläpitäminen.

Suomalaisten lukutaito on ollut muutamien viime vuosien aikana huolestuttavan suuressa laskussa. Alati kiireistyvä arkemme vähentää kirjojen lukemista, vaikka keskimääräisesti suomalaiset haluaisivatkin lukea enemmän. Erilaiset keskittymisvaikeudet sekä kiire ovat osaltaan suurina uhkatekijöitä, niin lukutaidon kuin kirjallisuudesta kiinnostumisenkin kannalta. Tutkimusten mukaan myös aikuisten sosioekonomisella asemalla voi olla paljonkin merkitystä kirjojen lukemisen kannalta.

Jatkuvat ja koko ajan moninaistuvat häiriötekijät luovat monesti niin suurta painetta, että tulevaisuudessa käy ihan työstä yrittää sulkea niitä kokonaan pois. Ehkä se ei olekkaan täysin mahdollista, kyse on enemmän niiden vähentämisestä, sekä oman keskittymisensä hyvästä hallinnasta.

Vuonna 2006 tehdyn Pisa-tutkimuksen mukaan ovat lukemisen taitojen heikkeneminen näkyneet yhtenä omanlaisenansa trendinä. Pelkästään tämän lisäksi, myös asenteet lukemista kohtaan ovat muokkautuneet enemmän negatiivisemmiksi. Mitkä ovat olleet tähän vaikuttavia osatekijöitä ja miten näitä voitaisiin muokata?

Ahkeran lukemisen vastapainoksi, voidaan käydä testailemassa erilaisia talletusmenetelmiä nettikasinoilla. Kun vaihtoehtona on casino talletus laskulla, saavat kuluttajat käsiinsä entistä enemmän heille räätälöityjä pelaamisen rahoitusmenetelmiä.

Tarkastellessamme lukemiseen käytettävää aikaa sekä erilaisia kohderyhmiä, on varsinkin perheellisten aktiivisen lukemisen esteenä osaltaan vahvasti aikataulutettu arki. Kun tylsiä hetkiä ei juurikaan tule, lukeminen voi jäädä monesti viimeiseksi tekemisen vaihtoehdoksi. Toisaalta myös kirjallisuuden alaa muuttavat, kuunneltavat e-kirjat heikentävät lukemisen tarvetta, sekä vähentävät myös fyysisten kirjojen ostamista. Kun tarjolla on valmis sovellus, josta nappia painamalla saadaan kirja kuunneltavaksi, se jää monen kiireisen ja/tai perheellisen ainoaksi vaihtoehdoksi. Teknologian kehitys, sekä sosiaalisen median sovellukset, kuten esimerkiksi Storytel, BookBeat ja Nexstory ovat luoneet 2000-luvulle ilmiömäisen muutoksen, joka luo osaltaan kirjattomuuden kulttuuria. Lähestulkoon jopa viides pienen lasten vanhemmista kertoo osaltaan, että oma lapsi pelaa, tai katsoo mieluummin elokuvia, kuin lukee fyysistä kirjaa. 

Lukemisen merkitys pienten lapsen kasvussa ja kehityksessä

Kasvavalle lapselle lukemisella on paljon fyysisiä sekä psyykkisiä vaikutuksia. Lukemisella on yksittäisistä harrastuksista kaikkein suurin vaikutus lapsen kielellisten taitojen kehittymiseen, jopa enemmän kuin yhden kouluvuoden oppimisen verran.
Kun ollaan verrattu keskenään teinejä, jotka lukevat omalla ajallaan ja heitä, jotka eivät lue, on ero sanavarastossa ollut huikea, toisella voi olla käytössään jopa 50 000 sanaa enemmän.

Sanavaraston suuruus voi olla hyvinkin erottava tekijä, kun mietitään esimerkiksi nuoren mahdollisuuksia kohdata toinen ihminen, sanoittaa omia tunteitaan tai purkaa ahdistustaan. Pienten lasten sekä nuorten lukemisen taidon kehittyminen, sekä kirjallisuuden lukuilon lisääminen ovat osaltaan erittäin vahvasti niin kotien, varhaiskasvatuksen, kuin koulujenkin yhteisenä vastuuna.

Vaikka teknologian kehitys luo mahdollisuuksia sekä uusia tapoja oppia, se myös vähentää esimerkiksi fyysisten oppikirjojen tarvetta. Kirjallisuuden roolin luominen osaksi pienen lapsen sekä kasvavan nuoren elämää on tärkeää ja sitä voidaan luoda sekä lisätä osaltaan, esimerkiksi ohjaamalla nuori lukemaan kirjoja aihepiiristä, joka kiinnostaa häntä kaikista eniten. Jos lapsi tai nuori on kiinnostunut vaikkapa elokuvista, voi hänelle etsiä luettavaksi elokuvien tekemiseen tai vaikkapa jonkin supersankari elokuvan hahmoon liittyvän kirjan. Lukeminen on mielekkäintä silloin, kun luetaan itselle tärkeistä aiheista.
Toki tämä on myös hyvin yksilöllistä, eikä kenelläkään ole samanlaista tietä tai vastausta nuorten lukuinnon ylläpitämiseen.

Lukemisella on valtava määrä myönteisiä vaikutuksia

Lukemisen myönteiset vaikutukset koskettavat laajasti kaikkia eri ikäryhmiä. Lukemisen rooli on olennainen kielen kehittymisessä, sekä esimerkiksi erilaisten asioiden tulkitsemisen taidon syntymisessä. Kyse on myös ihmissuhteista ja empatiataidoista. Asiantuntijat sekä tutkijat ovat laajasti todenneet, kuinka kirjallisuus ja lukeminen vaikuttavat aivojen ja mielen hyvinvointiin. Lukeminenparantaa osaltaan työmuistia ja ylipäätään keskittymistä, alentaa stressitasoa sekä rikastaa omaa sanavarastoa. Lisäksi se kehittää emootioiden tunnistamista ja sanallistamista sekä empatiakykyä. Nämä ovat niin pienen lapsen, kasvavan nuoren kuin koko loppuelämää koskien tärkeitä taitoja, joita ei pystytä oppimaan samalla tavalla esimerkiksi Youtube-videoita katsomalla.
Aivojen hyvinvointia tukevat erityisesti pitkät tekstit. Kaunokirjallisuudella onkin merkittävä vaikutus empatian kehittymiselle. Näin arvellaan olevan erityisesti minäkertojamuotoisilla tarinoilla, sillä lukiessa aivoissa aktivoituvat samat alueet, kuin vastaavassa todellisessa tilanteessa. Myös kirjan tarjoama hidas lukeminen muokkaa aivoja, toisin kuin esimerkiksi Youtube-video.

Categories
Articles Misc

Vuoden 2021 pelaamisen trendit sekä tulevaisuudennäkymät

Elämme vahvasti pelaamisen uutta aikakautta. Vireillä on oikea pelaamisen vallankumous, sillä tekniikkamme sekä erilaiset tavat pelata ovat kehittyneempiä, kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka kohtaamme jatkuvasti uudenlaisia haasteita miten kehittää pelejä eteenpäin, peliteollisuus on myös löytänyt tähän uniikkeja ratkaisuja.

Meillä on käytössämme resursseja sekä vaihtoehtoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sanottakoon, että peliteollisuudella onkin käsissään erittäin hyvät mahdollisuudet pystyä luomaan itselleen menestyvä tulevaisuudennäkymä.

Kun vietämme aikaa kotona keskimääräistä enemmän, on se luonut myös selkeää kasvua vuoden 2021 pelien sekä konsoleiden myyntiin. Vaikka tälläinen kasvu onkin ollut odotusarvoista jo vuosia, on uudenlainen, niin sanottu ajanvietepelaaminen löytänyt aivan omanlaisensa paikan ihmisten arjessa. Tämän rinnalla kulkee vahvasti rahapelaaminen, sillä niin nettikasinot kuin erilaiset lototkin ovat selkeästi nostattaneet kävijämääriensä käyriä ylöspäin. Luotettavat nettikasinot yleistyvät jatkuvasti, sekä luovat uudenlaista trendiä peliteollisuuden keskiössä. Kasinoilla voidaan olla vain viettämässä aikaa tai strategisesti hiomassa omia pelaamisen taitoja, isoja voittoja havitellen.

Pelaaminen tulee olemaan yhä enemmän osa kaikenikäisten arkea

Peleihin sekä pelaamiseen on tullut selkeä sosiaalisen pelaamisen aspekti. Suurin osa nykyaikaisista tietokoneista, konsoleista sekä mobiilipeleistä rakentuvat sille struktuurille, että pelaaja pelaa toisia pelaajia vastaan erilaisissa online-pelimaailmoissa. Pelaamisen suunta, itse pelattavat pelit sekä pelikaverit voivat olla suuren muutoksen keskellä.

Toki myös asiakkaiden toiveet sekä näkemykset ovat kehittyneet. Jokainen aikaisemmin julkaistu peli luo odotukset sekä standardit seuraaville. Tulevaisuudessa pelit tulevatkin varmasti olemaan huipputeknisiä, sekä käsittävät yhä laajempia aihepiirejä. Pelit käsittävät ja tulevat käsittämään yhä enemmän suuntautuneisuutta hyvin laajoille ikäryhmille. Pelaamista ei varsinaisesti pidetä enää vain tietynlaisille harrastajille kuuluvana osa-alueena, vaan jokaisella on mahdollisuus opetella pelaamaan pelejä hyvin. Kertaalleen ihmisten arkeen rantautunut pelaaminen säilyykin helposti yhtenä harrastuksena, tai ajanvietetapana.

Mitkä ovat tulevan vuoden suosituimpia konsoleita?

Lisääntynyt pelaaminen luo vahvasti painetta myös konsolien valmistajille. Varmasti jokainen yhtään enemmän asiaan perehtynyt tietääkin jo, että varsinkin PlayStation 5 sekä Xbox Series X|S ovat kohdanneet todella suuria haasteita konsoleidensa tuotannollisissa määrissä. Markkinoille lanseerataan vain hyvin tiettyjä määriä kerrallaan, mikä luo todella suuren kilpailun ostajien keskuudessa. Tökkivän tuotannon taustalla ovat hidastelut järjestelmäpiirien kanssa.
Toinen erittäin suuri uhka PS 5:n myynnille tulevana vuonna ovat trokarit, jotka ostavat itselleen suuren määrän konsoleita ja jälleenmyyvät niitä aivan naurettavan suurilla hinnoilla. Tämä on tunnettua varsinkin Jenkeissä, jossa trokarit ovat markkinoilla todellinen uhkatekijä.
Kuitenkin esimerkiksi kotimaassamme Verkkokauppa.com on luonut kuluttajille rajoituksia, eli jokaisella on mahdollisuus tilata omissa nimissään vain yksi konsoli, mikä ehkäisee konsoleiden niin sanottua väärin ostamista. PS 5 konsoleita on arviolta tulossa myyntiin koko loppuvuonna noin 11 miljoonaa kappaletta, mikä tuntuu varsin pieneltä ottaen huomioon koko maapallon väestöä kattavan myynnin. Kriitikoiden sekä pelaajien ylistämä PS 5 on yksi vuoden 2021 suosituimmista sekä halutuimmista konsoleista. PS 5:lla pelattavissa olevat pelit ovat aivan vertaansa vailla, myös tulevaisuudessa julkaistujen pelien povataan jo nyt olevan huippuluokkaa.

Muita suosittuja konsoleita ovat Nintendo Switch sekä Xbox Series. Etenkin Switchejä on hyvin saatavilla, lisäksi suunnitteilla on Pro-versio, jota suunnitellaan julkaistavaksi markkinoille vuoden 2021 aikana. Vaikka Switchiä ei voikkaan laittaa vertailussa rinnakkain esimerkiksi PS 5:n kanssa, se voidaan kohdistaa tietyille kuluttajille hyvin sopivaksi konsoliksi.

Switch on hyvä pelikonsoli, esimerkiksi juuri pelaamisen aloittaneille tai niille, jotka haluavat kehittää omia pelitaitojaan. Switchille saatava pelien kirjo on hyvin laaja, joka käsittää lähestulkoon kaikkea aina pienten lasten oppimispeleistä, aikuisten erilaisiin toimintapeleihin. Switchille on myös tulossa reilusti uutuus pelejä vuoden 2021 aikana. Luvassa on muun muassa New Pokemon Snap, LEGO Star Wars, Super Mario Golf, The Legend of Zelda: Skyward Sword Switch. Luvassa on lisäksi täysin uudenlainen gamebad: Pro 2-ohjain, johon ollaan kehitetty lisänapit pro-tason pelaamista varten.

Vuosi 2021 luo aivan uudenlaisen odotusten sekä tarjonnan kohtaamisen. Ihmiset ovat kiinnostuneita pelaamisesta enemmän kuin koskaan aikaisemmin, sekä myös valmiita ostamaan konsoleita kuin pelejäkin.

Meidän tuleekin aktiivisesti pelata, että voimme pelata. Kun halutaan päästä kunnolla johonkin peliin sisälle, täytyy hallussa olla ohjain, pelin henki sekä oma taktiikka.

  Categories
Articles Misc

Suosituimmat PC- pelit vuonna 2021

Nykyään parhaimmat ja suosituimmat PC- pelit ovat entistä haastavampia, visuaalisesti näyttävämpiä, laajempia ja viihdyttävämpiä kuin ikinä aiemmin. Pelit luovat kaukaisia ja interaktiivisia maailmoja, joissa pelaaja voi helposti viettää aikaa tunti- ja päiväkausia. PC- pelien pelaaminen on siitä mukava juttu, että niiden pelaaminen onnistuu helposti kotoa käsin. Pelit eivät myöskään lukeudu vain yhteen genreen, sillä valikoimasta löytyy esimerkiksi avoimen maailman pelejä sekä MMO- ja MOBA- pelejä, jotka ovat kaikkea nostalgisen klassikon ja tiimityötä vaativien strategiapläjäysten väliltä.

Pelaaminen ei suinkaan rajoitu pelkästään perinteisiin peleihin, joita kykenee myös pelaamaan eri konsoleilla. Tänä päivänä myös erilaiset uhkapelit ja rahapelit ovat todella suosittuja ja monien muiden pelien tapaan myös niitä pystyy pelaamaan niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Netticasinot tarjoavat todella viihdyttäviä ja näyttäviä pelikokemuksia toinen toistaan erikoisempien ja monipuolisempien pelien parissa. Pitipä siis perinteisistä peleistä tai rahapeleistä, onnistuu niiden kaikkien pelaaminen helposti tietokoneella. Jokaiselle löytyy jotakin!

Pelialaan panostetaan tänä päivänä paljon ja siksi myös konsolit ja tietokoneet ovat todella tehokkaita. Siksi nykyiset pelitietokoneet kykenevät tuottamaan äärimmäisen viihdyttäviä ja näyttäviä pelikokemuksia upeiden yksityiskohtien kera. Etsitpä minkälaista pelattavaa tahansa, löydät tästä listasta varmasti jotain preferensseihisi sopivaa.

Suosituimmat PC- pelit 2021:

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt on peli, joka vain paranee ajan kuluessa. Kyseessä on yhä yksi upeimmista ja vakuuttavimmista peleistä, jossa yhdistyvät Skyrimin koko ja GTA V:n syvyys. Peli on täynnä sisältöä ja siksi se pysyttelee yhä suosituimpana PC- pelinä. Upea, näyttävä, mykistävä ja tunteja kestävä The Witcher 3: Wild Hunt ei ole pelkästään yksi parhaimmista PC- peleistä vuonna 2021, vaan se on ehdottomasti yksi kaikkojen aikojen parhaista peleistä koskaan.

2. Hitman 3

Hitman 3 on päättämässä upean trilogian kunnialla ja se on hyvä osoitus siitä, miksi kyseinen pelisarja on niin suosittu. Tuoreimmassa osassa ei nähdä pelattavuuden kannalta mitään mullistavaa, mutta pelistä löytyy kuusi uutta karttaa, joiden parissa pääsee seikkailemaan ympäri maailmaa. Pelisarja saa todellakin arvoisansa päätöksen tarinalle, joka alkoi jo vuonna 2016.

Mikäli pelisarja ei ole entuudestaan tuttu, voimme iloksesi todeta, että kyseessä on todellista nautintoa. Pelaajan tehtävänä on ohjata Agentti 47:ää, jonka tehtävä on salamurhata kohteitaan mahdollisimman huomaamattomasti ja hiljaa. Isoissa tehtävissä on mahdollista liikkua vapaasti ympäri karttaa ja tutkailla erilaisia vaihtoehtoja salamurhan tekemiseen. Pelistä löytyykin rutkasti uudelleenpeluuarvoa, sillä pelaajalle on tarjolla useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

3. Ghostrunner

Kyseessä on äärimmäisen väkivaltainen ja jatkuvassa liikkeessä oleva peli, joka ei sovellu heikkohermoisille. Ghostrunner on todella nautinnollinen ja kiihkeä kokemus, jossa kuolemasta tulee arkipäivää. Tämä peli yhdistää Doom Eternalin ja Mirror’s Edgen parhaat palaset, ja mikäli pidät näistä, tulet rakastamaan Ghostrunneria.

Peli sijoittuu Dharma Toweriin, jota pitkin pelaajan pitää kiivetä ja sivaltaa, jotta kostaminen armottomalle hallitsijalle tapahtuu. Pelaaja kulkee katana kädessä luoteja väistäen, vihollisia viipaloiden ja kykyjä hyödyntäen aina huipulle saakka. Tätä peliä pelatessa tulee varmasti hiki!

4. World of Warcraft: Shadowlands

Cyberpunk 2077:n ohella World of Warcraft: Shadowlands on paitsi yksi nopeimmin myytyjä pelejä maailmalla, mutta myös oiva laajennus yhteen pisimmistä MMO- peleistä. WoW on jo yli 16 vuotta vanha pelisarja, mutta siitäkin huolimatta tarina menee loistavasti eteenpäin, tasojärjestelmä uudistuu, tarjolle tulee uusi hahmoluokka ja tietenkin lisää tehtävää, kerättävää ja uudenlaisia vihollisia.

Pelin teema on kuolleiden valtakunta, joka puolestaan on jaettu viiteen alueeseen. Pelattavaa riittää jokaiselle, pelasitpa sitten yksin tai kaveriporukassa. Myös aloittelijoille on tullut tarjolle uusi Exile’s Reach- alue ja monipuolisemmat kustomointimahdollisuudet. Peli säilyttää kuitenkin alkuperäisyytensä MMO- ja roolipelinä, joten siitä löytyy todella valtava maailma tutkimista varten.

5. Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulatoria ei tarvitse kauaa pelata, että voi ymmärtää kyseessä olevan puhtaasti rakkaudesta syntynyt yksilö. Tällä ei tarkoiteta ainoastaan mielettömän upeaa visuaalista ulkonäköä tai tuesta ulkopuolisiin laitteisiin, vaan samainen tarkkuus koskee myös immersiota ja realismia. Peli kykenee vetoamaaan jopa sellaisiin pelaajiin, jotka eivät simulaattoreista juuri pidä.

Mikäli kuitenkin rakastat lentämistä, tulet ehdottomasti rakastaan joka ikistä sekuntia tämän pelin parissa, kun lentelet maailman upeimpien maisemien yllä.

6. Monster Hunter World

Monster Hunter on yksi maailman isoimmista pelisarjoista, vaikka et olisikaan siitä kuullut ennen Monster Hunter World- peliä. Kyseinen peli toi sarjalle rutkasti tunnettuvuutta, ja se onkin todella upea kokemus PC:llä.

Monster Hunter Worldissa ohjataan hirviömetsästäjää, joka jahtaa yhä isommiksi ja vaarallisemmiksi muuttuvia hirviöitä. Ne on tarkoitus tappaa, jonka jälkeen niiltä nyljetään komponentteja, ja sitten rakennetaan entistä kestävämpiä ja parempia varusteita. Pelaaminen on hyvin yksinkertaista, mutta silti kokemus on todella palkitseva ja nautinnollinen.

Capcom on jatkanut pelin lisäsisällön kehittämistä ja jo tällä hetkellä ilmaisten laajennusten määrä on järkyttävän suuri. Pelistä löytyy myös maksullinen laajennus nimeltään Iceborne. Mikäli hakusessa on immersiivinen, addiktoiva ja hauska pelikokemus yksin tai ystävien kanssa, kannattaa kääntää katse kohti Monster Hunter Worldia.

7. Minecraft

Minecraft on peli, joka ei turhia esittelyjä kaipaa. Kyseistä peliä on myyty jo yli 100 miljoonaa kappaletta vuoden 2009 julkaisun jälkeen. Pelaajat voivat luoda pelissä melkein mitä tahansa hyödyntämällä ympäriltä löytyviä resursseja, tai tutustua muiden upeisiin luomuksiin. Tässä pelissä vain mielikuvitus on rajana ja pelin voikin kokea vaikka kuinka monella eri tavalla.

Categories
Articles Misc

Suositut pelit ympäri maailman

Ihmiset ovat pelanneet pelejä jo vuosituhansien ajan. Pelit ovat olleet viihdettä, ja ne ovat luoneet yhteisöllisyyttä. Pelit ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, ja erilaiset pelit levisivät ympäri maailman jo kauan sitten ennen globalisaatiota ja internetiä. Yksi tunnetuimmista ja vanhimmasta peleistä on shakki, mutta sen alkuperämaasta ei ole tarkkaa tietoa. Eurooppaan peli rantautui 700-800 -luvulla. 

Tänä päivänä peli voi tarkoittaa hyvinkin montaa eri asiaa. Peli voi viitata muun muassa lautapeliin, korttipeliin, video- tai konsolipeliin, kasinopeliin, rahapeliin ja selainpeliin. Vaikka globalisaation ja internetin myötä ei enää voida tehdä yhtä selkeitä johtopäätöksiä siitä, mitä pelejä missäkin pelataan, eri maiden väliltä löytyy silti eroja. Aivan kuten urheilulajienkin kohdalla, jokaisella maalla ja kulttuurilla on omat suosikkipelit. Digitalisoitumisen myötä pelaaminen on saanut uusia ulottuvuuksia, ja yhä useampi pelaa verkossa

Suomalaisten pelimieltymykset

Suomalaisilla on maine varsinaisena pelikansana. Suomessa on tehty maailmalla hurjaa suosiota saaneita pelejä, kuten Rovion Angry Birds ja Supercellin Clash of Clans. Ensimmäinen maailmanlaajuisen suosion saanut kännykkäpeli oli tietenkin Nokian puhelimissa nähty matopeli. Viime aikoina kilpailullinen pelaaminen eli eSports on nostanut pelaamisen ammattitasolle. Suomalaiset eSports pelaajat ja joukkueet ovat loistaneet etenkin Counter Strike: Global Offensivessa tuoden kilpailullista pelaamista koko kansan tietoisuuteen. 

Perinteisesti hedelmäpelit, lotto, arvat ja vedonlyönti ovat olleet monen suomalaisen harrastus. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset pelaavat paljon rahapelejä. Vuonna 2019 tehdyn väestökyselyn mukaan 78% suomalaista pelasi rahapelejä edellisen 12 kuukauden aikana. Kaikkein yleisintä on pelaaminen 25-44 -vuotiaiden keskuudessa. Kaikissa ikäryhmissä miehet pelaavat naisia useammin. Miehet suosivat useammin pelejä, jotka eivät perustu pelkkään tuuriin, kuten urheiluvedonlyöntiä. Naiset taas suosivat enemmän onnenpelejä, kuten kolikkopelejä. 

Nettikasinot keräävät pelaajia

Hämyisissä saluunoissa pelattiin korttia ja erilaisissa urheilutapahtumissa lyötiin vetoa rahasta jo satoja vuosia sitten. Tosin vanhimmat jäljet rahapelaamisesta löytyvät Kiinasta tuhansien vuosien takaa. Ensimmäiset kasinot perustettiin tiettävästi 1600-luvulla. Baccaratia pelattiin Euroopassa jo 1400-luvulla ja Blackjackia 1600-luvulla. Vaikka kivijalkakasinot pitävät edelleen pintansa, on niiden pitänyt antaa tilaa nettikasinoille. 

Nettikasinoiden määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti kymmenessä vuodessa. Yhä useampi suuntaa kivijalkakasinoiden sijaan nettikasinolle, joista löytyy niin kolikkopelejä, klassisia pöytäpelejä ja vedonlyönti. Nettikasinoilla pelaajiin vetoaa pelien valtava määrä, ja mahdollisuus pelata milloin ja missä tahansa. Mobiilipelaaminen on ohittanut jo suosiossa tietokonepelaamisen, ja nettikasinolla on helppo käydä pyöräyttämässä hedelmäpelien rullia vaikkapa lounastauolla.

Euroopassa on pitkät kasinopelaamisen juuret. Monacon Monte Carlo lienee Euroopan kuuluisin kasino. Euroopan suurin kasino puolestaan löytyy Lissabonista. Malta on Euroopan kasinokeskittymä, jos mukaan otetaan nettikasinot. Malta on houkutellut nettikasinoiden perustamiseen tarjoamalla kohtuullisen verotuksen ja pelilisenssit, joilla nettikasinot voivat hankkia asiakkaita ympäri Euroopan Unionia. Muita suosittuja maita, joihin nettikasinot rekisteröityvät ovat Viro, Iso-Britannia ja Curacao. 

Yhdysvalloissa nettikasinoita koskevat tiukat rajoitukset, joten siellä kivijalkakasinot pitävät yhä pintansa. Kukapa ei tietäisi Las Vegasin olevan se kuuluisin kasinopaikka. Nettikasinoiden leviäminen maailmanlaajuisesti riippuukin paljon jokaisen maan lainsäädännöstä. 

Lotto on yksi tunnetuimmista rahapeleistä, ja sitä pelataankin ahkerasti eri puolilla maailmaa. Suomalaiset pelaavat Veikkauksen Lottoa ja Euroopan laajuista EuroJackpotia. Nykyään on myös mahdollista osallistua lottoarvontoihin muissa maissa. Yhdysvalloissa tunnetuimmat lotot ovat MegaMillion ja Powerball, joissa on jaossa maailman suurimmat potit, jotka saattavat nousta jopa miljardeihin dollareihin.  

Videopelien suosio maailmalla

Suomalaiset tunnetaan maailmalla taitavina videopelien pelaajina. Englantilainen mobiilipeliyhtiö Kwalee tutki vuonna 2020 pelaajien menestystä yli 16 000 eri video- ja konsolipelissä. Suomalaiset nappasivat kärkisijan vertailussa väkilukuun suhteutettuna. Seuraavat sijat menivät Kanadaan ja Ruotsiin. Suomalaiset pärjäävät hyvin etenkin ajo- ja urheilupeleissä. Vertailussa kokonaissijalla 17. ollut Japani sen sijaan vei ykköspaikan tappelupelien kategoriassa. Japanissa on kehitetty monia maailmassa menestyneitä tappelupelejä kuten Tekken, ja Japanissa tappelupelit ovat suosittuja, joten tulos ei yllättänyt tutkimuksen tekijöitä. Ammuskelupelien kategorian ykköspaikan vei Yhdysvallat. Ensimmäisen persoonan ammuntapelit ovat tunnettuja ympäri maailman, mutta niillä on erityisen suuri pelaajakunta Yhdysvalloissa. 

Yhdysvaltalaisen CableTv.com puolestaan selvitti, mitkä pelit ovat suosittuja eri maissa. Yhdysvalloissa ykkössijan vei ensimmäisen persoonan ammuntapeli Call of Duty: Infinite Warfare. Suosittuja olivat myös muut ammuntapelit Overwatch ja Fortnite sekä japanilainen roolipeli Persona 5. 

Eurooppaa oli tarkasteltu tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena, mutta pitää muistaa, että Euroopan 49:ssä maassa on varmasti eroja. Selvityksen mukaan Euroopan suosituin peli oli Suomessakin suosittu Battlefield. Seuraaville sijoille nousivat World of Tanks, Horizon Zero Dawn ja Counter:Strike: Global Offensive. 

Etelä-Amerikassa suosituimmaksi peliksi nousi Persona 5, ja sen perässä tulivat e-urheilusta tutut League of Legends ja Counter Strike: Global Offensive. Afrikassa videopelejä pelataan vielä huomattavasti vähemmän kuin muilla mantereilla, eikä siellä ole yhtä selkeitä suosikkipelejä kuin muualla. Yksi peleistä, joka on saanut suosiota eri Afrikan maissa on jalkapallopeli FIFA – onhan jalkapallo urheilulajinakin hyvin suosittua koko mantereella. 

Nämä mielenkiintoiset selvitykset antavat osviittaa siitä, minkä tyyppiset pelit ovat suosiossa missäkin maailmankolkassa. Uusia pelejä tulee markkinoille nopealla tahdilla, ja suosikit vaihtuvat tiuhaan tahtiin, joten kyselyihin ja tutkimuksiin ei kannata suhtautua liian vakavasti. 

Categories
Articles Misc

Mobiilikasinolla pelaaminen yleistyy — tässä ovat sen hyvät ja huonot puolet

Mobiiliteknologian kehittymisen myötä elämämme on siirtynyt yhä suuremmassa määrin älypuhelimiin. Netissä surffaamiseen ja erilaisten palveluiden pariin pääseminen ei enää edellytä välttämättä tietokonetta, jonka seurauksena yhä useammat hoitavat kaiken mobiililaitteelta käsin. Peliteollisuus ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus. Vaikka monet pelaavatkin kasinopelejä yhä tietokoneelta käsin, on mobiilipelaajien osuus kasvanut valtavalla vauhdilla viimeisen vuosikymmenen aikana.  
 
Mobiilikasinoiden suosiota selittävät useat eri tekijät, mutta lisäksi niihin liittyy muutamia negatiivisia seikkoja, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Seuraavaksi käydään läpi mobiilikasinolla pelaamisen parhaita puolia, jonka lisäksi nostetaan esille pari haittapuolta.  
 
Mobiilikasinoiden tarjoamat hyödyt 
 
Kasinopelien pelaaminen mobiilisti on monen valinta ennen kaikkea siksi, että kyseessä on mutkaton ja paremmin nykyaikaan ja päivittäisiin kiireisiin sovitettava pelaamisen muoto riippumatta siitä, kuinka stressaavaa työ tai arki yleisesti on.. Mobiilipelaamisen suosio on lisääntynyt kuitenkin erityisesti seuraavaksi esiteltävistä syistä.  
 
Kätevyys ja helppous 
 
Kun online-kasino peleineen kulkee koko ajan mukana taskussa, ei pelatakseen tarvitse varta vasten suunnata kasinolle tai edes tietokoneen äärelle. Monet pelaavatkin nettikasinolla mobiililaitteelta käsin esimerkiksi junassa tai bussissa matkustaessaan tai vaikkapa työpaikan taukotilassa tai pankkiin jonottaessaan. Mobiilikasinon tarjoama helppous ja joustavuus mahdollistavat pelaamisen missä ja milloin tahansa juuri kun se parhaiten itselle sopii. Tämä on monen mielestä kaikkein merkittävin syy valita mobiilikasino ensisijaiseksi pelimuodoksi. 

 
Mahdollisuus pelata ilmaiseksi 
 
Joillekin tulee yllätyksenä se, että nettikasinolla voi halutessaan pelata myös leikkirahalla. Monelle kynnys liittyä kasinolle pelaamaan saattaa olla korkea esimerkiksi siksi, ettei kasinopelaaminen ole ennestään tuttua ja oikealla rahalla pelaaminen tuntuu turhan suurelta riskiltä. Tosiasiassa monet nettikasinot mahdollistavat virtuaalisten pöytäpelien ja videoslottien pelaamisen ilman oikealla rahalla panostamista myös mobiilikasinolla. Näin ollen pelaaja voi kaikessa rauhassa tutustua peleihin ja niiden toimintoihin ennen kuin niitä siirtyy pelaamaan oikealla rahalla.  
 
Monipuolinen pelivalikoima 

Siinä missä perinteisellä kasinolla pelivalikoima rajoittuu tilanpuutteen vuoksi kiinteään määrään peliautomaatteja ja pelipöytiä, tarjoavat nettikasinot rajattomasti vaihtoehtoja. Monen kasinosivuston valikoima onkin vuosien mittaan paisunut jopa tuhansien pelien kokoelmaksi, josta jokainen löytyy takuulla mieluista pelattavaa. Myös mobiilikasinoiden pelivalikoima on aiempaa kattavampi ja pelit pyörivät sulavasti suoraan mobiililaitteen selaimessa.  
 
Mobiilikasinon suurimmat haasteet 
 
Vaikka mobiilipelaamiseen kasinolla liittyy ehdottomasti enemmän hyviä puolia, kannattaa mobiilipelaajan huomioida pari seikkaa. Näistä ensimmäinen on se, että kasinosivustojen välillä on suuria eroja siinä, kuinka kattava niiden mobiiliversion pelitarjonta on. Mikäli tietää jo etukäteen pelaavansa lähinnä mobiilisti, kannattaa siinä tapauksessa valita sellainen kasino, joka tämän mahdollistaa ja tarjoaa mahdollisimman kokonaisvaltaisia pelielämyksiä. Jotkut kasinot ovat optimoineet sivustonsa täysin mobiililaitteille yhteensopivaksi, joka tarkoittaa, että pelitarjonta on sama riippumatta siitä, pelaako pelaaja kasinolla tietokoneelta vai älypuhelimelta käsin. Vaikka mobiiliversio löytyykin tätä nykyä lähes jokaiselta nettikasinolta, on markkinoilla vielä yllättävän paljon sellaisia sivustoja, joiden mobiilipelitarjonta on selkeästi suppeampi normaaliversioon verrattuna. Monet pelaajat odottavat sivustoilta laadukkaita pelikokemuksia mobiililaitteella, joten kasinot ovat kiireen vilkkaa kehittämässä mobiiliversioitaan yhä laadukkaammiksi. 
 
Toinen tärkeä seikka ei varsinaisesti liity kasinon toimintaan, mutta mobiilipelaamisene yleisesti. Nettikasinolla pelatessa on pelaajan tehtävänä varmistua riittävän hyvästä ja luotettavasta nettiyhteydestä. Mikään ei ole kurjempaa kuin se, että juuri panoksen asettamisen ja pelin käynnistämisen jälkeen internet-yhteys yhtäkkiä katkeaa. Useimmiten tämä ei kuitenkaan ole ongelma etenkään meillä Suomessa verkkoyhteyden laajan kattavuuden ansiosta, mutta kun kyse on oikealla rahalla pelaamisesta, on yhteyden vahvuus hyvä tarkistaa ennen pelaamaan ryhtymistä, jottei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. 
 
 

Categories
Articles Misc

Incognito-tila ei tarkoita anonymiteettiä – näin suojaat itseäsi netissä

Kuinka ehkäistä tietojen joutuminen vääriin käsiin, kun kaikki työstä vapaa-aikaan ja potilastietoihin on netissä? Etenkin sosiaalisen median myötä meistä on paljon tärkeitä tietoja internetissä. Vaikka profiili olisikin niukkasanainen ja esimerkiksi asuinpaikka, koulutus, työpaikka ja harrastukset olisi jätetty lisäämättä tietoihin, monesti julkaistusta sisällöstä on helppoa päätellä paljon asioita profiilin omistajasta.Tarkkasilmäinen tietojen urkkija voi esimerkiksi arvioida sijaintisi ja jopa asuinpaikkasi julkaistujen kuvien, vierailtujen ravintoloiden tai muiden tunnistettavien seikkojen perusteella. 

Kuka tietojamme kalastelee?

Mahdollisuus yksityisyyden loukkaamisesta karmii toki selkäpiitä, mutta suurin osa tiedoistamme ei ole suinkaan julkisia yleisölle, vaan ne kerätään eri palveluntarjoajien ja verkkosivujen, joiden palveluita käytämme päivittäin, toimesta. Kohdistaakseen käyttäjilleen mainontaa, verkkosivut keräävät tietoja kaikista sivuston käyttäjistä. Mitä pidempään samaa selainta käyttää tyhjentämättä tietojaan, sitä tarkempi kuva selaus- ja ostoskäyttäytymisestä tallentuu evästetiedostoihin, joita verkkosivut tallentavat koneellemme. Jotkin evästeet tallentavat esimerkiksi ostoskorin niin, että seuraavalla vierailulla voi jatkaa ostoksia helposti. Jotkin sivut taas tallentavat evästeitä jotka seuraavat tarkasti toimintaamme ja merkitsevät ylös tietoja, joita emme ehkä haluaisi antaa vieraisiin käsiin. 

Evästeet ja urkkijat eivät ole suinkaan ainoa tietoturvauhka, mutta muutamilla näihin ongelmakohtiin liittyvillä toimilla voi suojella itseään paljolta. 

Incognito-tila ei suojaa käyttäjää seurannalta – ohjat on otettava omiin käsiin

Vaikka selaimen incognito-tila piilottaa selaustiedot laitteen muilta käyttäjiltä, ei se tarjoa mitään suojaa internetpalveluntarjoajan tai nettisivujen tekemältä seurannalta. Monella on harhaluulo siitä, että incognito-tila on täysin anonyymi tapa selata nettiä. Todellisuudessa tämä ei tarjoa anonymiteettiä. Kun incognito-ikkuna suljetaan, selaustiedot, sijaintitiedot, evästeet ja muut session tiedot poistetaan automaattisesti käyttäjän tietokoneelta. Tämä ei siis tarkoita, että samat tiedot poistuisivat verkkosivuilta, joilla on vierailtu, vaan esimerkiksi Google yhdistää myös incognito-tilassa tehdyt toimet käyttäjän Google-tiliin.

Paras keino suojata selaamisesi kolmansien osapuolien katseilta on käyttää VPN-palvelua, eli Virtual Private Networkia, salaa käyttäjän IP-osoitteen, joka toimii kuin käyntikortti netissä surffatessa. Kun VPN on käytössä, verkkosivustot eivät näe oikeaa IP-osoitettasi ja sijaintiasi, vaan VPN-palvelun määrittämät tiedot, jotka suojelevat anonymiteettiäsi. Samalla tiedot ovat myös suojassa haitallisilta sivustoilta, jotka kalastelevat tietoja rikollisiin tarkoituksiin.

Nettiliikenteen suojaaminen tuo rikoksilta suojautumisen lisäksi useita hyötyjä. Kun olet tunnistamaton netissä, verkkokaupat eivät voi muuttaa näkemiäsi hintoja aiemman toimintasi perusteella. Hyvä esimerkki tästä ovat lentoyhtiöt, jotka usein korottavat hintoja, jos samaa lentoa käy katsomassa useamman kerran. 

Halpojen lentojen löydyttyä ja matkan alettua VPN on hyödyllinen esimerkiksi kotimaisten sarjojen katsomiseen suoratoistopalveluissa – vaihda vain VPN:n avulla sijaintisi takaisin kotimaahan.

Ovatko salasanasi turvassa selaimen muistissa?

Ihmisillä on usein virheellistä tietoa salasanoista ja niiden säilyttämisestä. Salasanana ei tulisi käyttää kotipaikkakunnan nimeä, koiran nimeä, lasten nimeä tai mitään muuta sanaa tai tietoa, jonka voisi päätellä sosiaalisen median perusteella. Myös yleisimpiä salasanoja tulisi välttää, sillä botit yrittävät ensimmäisenä käyttää niitä kirjautumiseen. Turvallisinta olisi valita salasana, joka sisältää kirjaimia, merkkejä ja numeroita, eikä lainkaan varsinaisia sanoja. Tämä salasana tulisi myös säilyttää turvallisesti, mieluiten paikassa jonne pääsyyn vaaditaan tunnistautuminen – vaikkapa sitten toisella salasanalla. Salasanojen säilytys esimerkiksi Drivessä tai DropBoxissa ei ole viisasta, sillä nämä palvelut on tarkoitettu tiedon jakamiseen ja ovat usein tietoturvahyökkäysten kohteena. Monet luottavat salasanapalveluihin, jotka tallentavat salasanat turvallisesti. Esimerkiksi Google Chrome ei ole tällainen palvelu, sillä salasanoja pääsee helposti katselemaan selaimen asetuksista mikäli käyttäjä on kirjautunut sisään tunnuksillaan.

Ei kannata säikähtää, jos tämän artikkelin aiheet tulivat uutena tietona tai oma tietoturva on jäänyt arjen kiireissä taka-alalle. Muutamalla korjauksella omasta internetliikenteestä saa nopeasti turvallisempaa, ja olet valmistautunut niin myös tuleviin haasteisiin. Tulevaisuudessa jokaisen oma suojautuminen tulee olemaan entistä tärkeämpää internetissä, joten ei ole parempaa hetkeä ottaa aihe haltuun!

Categories
Articles Misc

Kolikkopelit kuin taideteoksia – esittelyssä visuaalisesti upeimmat videoslotit

Videoslotit ovat verrattain lyhyessä ajassa kehittyneet huimin harppauksin. Kehityksestä puhuttaessa viitataan sekä niihin lisättyihin erikoistoimintoihin ja efekteihin, mutta myös visuaaliseen ilmeeseen. Siinä missä varhaisimmat videoslotit pohjautuivat vielä selkeästi perinteisiin kolikkopeliautomaatteihin, on tietokoneella luotujen grafiikoiden kehittyminen sekä verkkoyhteyden nopeutuminen mahdollistanut pelinkehittäjille entistäkin kunnianhimoisempien ideoiden toteuttamisen.

Monelle pelaajalle upeat peligrafiikat ovat yksi suurimmista syistä slottien pelaamiseen niiden tuoman jännityksen ohella. Vaikka käytännössä kaikki kolikkopelit onkin suunniteltu huolella, voi niiden välillä silti huomata tyylillisiä eroavaisuuksia, sillä joissain peleissä on selkeästi panostettu enemmän ulkoasuun ja toisissa ennemminkin pelin toimintoihin. Esimerkiksi hiljattain kasinolle ilmestynyt The Dog House Megaways -slotti tarjoaa jännitystä erikoistoimintojen, kuten sticky wildien ja satavien wildien muodossa, kun taas Jumanji-slotti hurmaa edistyksellisillä grafiikoillaan. Näyttävää animointia ja visuaalisuutta hyödynnetään scatter- ja wild-erikoissymboleiden lisäksi pelaajan huomion ohjaamisessa painikkeisiin.

Seuraavaksi tarkastellaan muutamia tämän hetken kauneimpiin ja näyttävimpiin lukeutuvista sloteista. Näissä peleissä käytetyt grafiikat ja animaatiot ovat suoranaista taidetta, joka saa ne erottumaan joukosta.

Book of Dead (Play’n GO)

Book of Dead on muinaisen faaraon hautakammion uumeniin johdattava kolikkopeli, jota moni pitää yhtenä esteettisesti viehättävimmistä Egypti-aiheisista sloteista. Pelin rullat on sijoitettu tyylikkäästi jykevien kivipilareiden väliin ja kauniisti piirretyt, yksityiskohtaiset ja kullanhohtoiset symbolit edustavat muinaista egyptiläistä sivilisaatiota. Visuaalisesti upean kokonaisuuden lisäksi tässä pelissä vetää puoleensa sen ilmaiskierrostoiminto, jonka myötä pelinäkymä keskittyy pelissä esiintyvään Kuolleiden kirjaan. Kirjan sivuilla vilisee erikoissymboleita, jotka voivat parhaimmillaan johtaa huikeisiin voittoyhdistelmiin.

The Legend of Shangri-La: Cluster Pays (NetEnt)

Monet nettikasinon slotit on ladattu täyteen energiaa ja vauhtia, mutta tarjonnasta löytyy myös pelejä, jotka huokuvat rauhallista ja tyyntä tunnelmaa. Sellainen on muun muassa sumuisiin vuoristomaisemiin kirsikkapuiden keskelle sijoittuva The Legend of Shangri-La: Cluster Pays -videoslotti, joka on upeasti laadittu kokonaisuus. Pelissä viisaan munkin virkaa toimittaa sympaattinen pikkupanda, joka reagoi pelin eri käänteisiin persoonallisin ilmein ja elein. Tässä pelissä silmä lepää — kiitos viimeisen päälle hiotun visuaalisen ilmeen.

Ancient Fortunes: Zeus (Microgaming)

Kreikkalainen mytologia on jo vuosikymmenten ajan inspiroinut kasinomaailmaa. Muinaisen Kreikan tunnelmiin voi sukeltaa esimerkiksi Ancient Fortunes: Zeus -slotissa, joka on suunniteltu viimeisen päälle tarjoamaan mukaansatempaavia pelielämyksiä Olympuksessa Zeuksen valvovan silmän alla. Slotissa on yksityiskohtaisesti tyylitellyt kreikkalaista mytologiaa henkivät kuvasymbolit, eikä lainkaan pelikorttisymboleita. Visuaalisesti kaunis kokonaisuus ei ole kuitenkaan tämän pelin ainoa etu, vaan lisäksi siitä löytyy Win Both Ways -toiminto, joka tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa voittavia yhdistelmiä molempiin suuntiin.

Rockabilly Wolves (Just For The Win Studios)

Jos kasinopelit valitsee ensisijaisesti ulkoisen ilmeen pohjalta, kannattaa niitä etsiessä siinä tapauksessa suodattaa näkyville Just For The Win -peliyhtiön pelit. Kyseessä on nuori ja nykyaikainen pelistudio, joka tunnetaan upeista grafiikoistaan ja innovatiivisesta otteestaan ja jossa pelien suunnittelu otetaan tosissaan. Yksi peliyhtiön tyylinnäytteistä on Rockabilly Wolves. Sen persoonallista 50-luvulle sijoittuvaa teemaa täydentävät leikittelevät, sarjakuvamaiset symbolit, joissa seikkailee muun muassa hauskoja susihahmoja sliipatuilla takatukilla.

Gonzo’s Quest (NetEnt)

Siitäkin huolimatta että Gonzo’s Quest lukeutuu nettikasinoiden klassisimpien ja pitkäikäisimpien pelien joukkoon, on se ehdottomasti ansainnut paikkansa visuaalisesti upeimpien pelien listalla. Gonzo’s Quest edustaa klassista atsteekkiteemaa, tempaisten pelaajan mukaan jännittävälle seikkailulle muinaiseen temppeliin. Pelin symboleissa esiintyy salaperäisiä muinaiseen sivilisaatioon liittyviä symboleita. Peliin tuo humoristisuutta Gonzo-hahmo, joka hurraa joka kerta kun pelaaja saavuttaa pelissä menestystä.

Warlords: Crystals of Power (NetEnt)

Fantasiateemaiset slotit lukeutuvat rakastetuimpien kolikkopelien joukkoon. Yksi esimerkki tällaisesta on Warlords: Crystals of Power, jossa jo pelin alussa näytettävä, tärkeimpiä hahmoja esittelevä intro on laadittu niin vaikuttavasti, että se kävisi nykyaikaisesta videopelistä. Myös varsinaisessa pelitilassa taustan ja symboleiden suunnitteluun on selvästi panostettu. Joka kerta kun pelikierroksella voittaa, heräävät yksityiskohtaiset soturihahmot henkiin animaation voimin. Jo parin minuutin pelaamisen jälkeen ei jää epäilystäkään siitä, miksi Warlords: Crystals of Power ansaitsee paikkansa kasinomaailman parhaimmannäköisten pelien joukossa.

Categories
Articles Misc

Opas turvallisen nettikasinon valintaan

Mahtava lisä netin viihdetarjonnassa ovat nettikasinot, jotka kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Sekä kasinoiden määrä että niissä olevien pelien valikoima lisääntyvät koko ajan. Kaikkein suosituimpia pelejä ovat eri teemaiset kolikkopelit, mutta myös pöytäpeleillä ja livekasinoilla on omat vannoutuneet faninsa. Nettikasinoilla on myös saatavilla mobiilikasinot, jolloin pelaaminen onnistuu älypuhelimella vaikka bussia odotellessa. Valtavan laaja valikoima voi tehdä pelisivuston valitsemisesta vaikeaa. Mistä tietää, että nettikasinolla on turvallista pelata? Mitä tunnistaa mahdolliset huijarisivustot? Koska nettikasinolle tunnistaudutaan omilla tiedoilla ja pelataan oikealla rahalla, pelipaikan turvallisuus ja sen toiminnan läpinäkyvyys on todella tärkeää. Käymme läpi tässä oppaassa seikat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota nettikasinolle suunnatessa. 

Suomalaisille suunnatut kasinot

Nettikasinot eivät voi rekisteröityä Suomessa, koska Veikkauksella on monopoliasema rahapeleissä. Et siis voi löytää Suomessa rekisteröitynyttä pelisivustoa, mutta tarjolla on suomenkielisiä kasinoita, jotka on rekisteröity jossakin muussa maassa. Suomalaiset voivat pelata laillisesti muussa maassa rekisteröidyllä nettikasinolla. Ei siis kannata huolestua, jos kasino on rekisteröity ulkomailla – se kuuluu asiaan. Monilla nettikasinoilla on suomenkieliset sivut. Sivuston luotettavuutta voi arvioida sen perusteella, kuinka sujuvaa suomen kieli on. Automaattikääntäjällä sinne päin käännetyt sivustot eivät suoranaisesti herätä luottamusta. Yleensä hyvällä suomen kielellä toteutetuilla nettikasinoilla on myös suomenkielinen asiakaspalvelu, ja suomalaiset pelaajat on otettu huomioon maksutavoissa ja pelivalikoimassa. Esimerkiksi Guts on nettikasino, joka tarjoaa suomalaisille pelaajille turvalliset ja luotettavat puitteet pelaamiseen. 

Luotettava pelilisenssi

Nykyään nettikasinoiden toimintaa säädellään tiukasti, etenkin Euroopassa. Yksi tärkeimmistä asioista, mikä kannattaa tarkistaa ennen kuin laittaa euroja kilisemään, on nettikasinon pelilisenssi. Jos kasinolla on hallussa pelilisenssi, se tarkoittaa, että se saa toimia laillisesti, ja sen toimintaa valvoo lisenssin myöntämä viranomainen. Saadakseen pelilisenssin, kasinon toimintaa tarkastellaan kriittisesti ennen sen toiminnan aloittamista sekä sen aikana. Pelilisenssin myöntämä viranomainen valvoo muun muassa kasinoiden maksukykyä, verojen maksua, mainontaa ja tietosuojaa. Kasinolla ilmoitettu lisenssi sisältää yleensä linkin suoraan valvovan peliviranomaisen sivulle, josta lisenssin voimassaolon voi tarkistaa. Suomessa toimilla nettikasinoilla on usein Maltan pelilisenssi, mikä lienee alan arvostetuin. Maltan peliviranomainen, eli Malta Gaming Authority, tuttavallisemmin MGA, on asettanut tiukat kriteerit lisenssin saamiselle, ja se valvoo kasinoita tiukalla kädellä. Jos valitsemallasi kasinolla on MGA:n myöntämä pelilisenssi, voit olla varma, että kyseessä on luotettava ja valvottu kasino. Muita tunnettuja pelilisenssejä ovat Viron ja Iso-Britannian myöntämät lisenssit. Ei ole myöskään tavatonta, että kasinolla on useamman kuin yhden maan myöntämä pelilisenssi. 

Turvalliset rahansiirtomenetelmät ja tietoturva

Toinen ehdottoman tärkeä asia, mistä kannattaa ottaa selvää etukäteen, on nettikasinon käyttämät maksutavat. Luotettavalla pelisivustolla sekä rahan tallettaminen että voittojen kotiuttaminen toimii mutkattomasti, ja vaihtoehtoja tulisi olla useita. Suomessa yleisiä vaihtoehtoja ovat pankkisiirrot, tunnetut luottokortit, nettilompakot kuten Skrill ja Neteller, Paysafecard, mobiilimaksupalvelu Zimpler sekä Trustlyn maksupalvelu. 

Luotettavalla nettikasinolla pelitilin avaamiseen vaaditaan rekisteröityminen omalla nimellä, sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla ja mahdollisilla muilla tiedoilla, jotta pelaajan henkilöllisyys voidaan varmistaa. Toinen, viime aikoina yleistynyt vaihtoehto on Pay N Play -kasinot, joilla rekisteröitymistä ei tarvita, vaan henkilöllisyys vahvistetaan verkkopankin kautta kirjautumisella. 

Rehdisti toimivat kasinot panostavat tietoturvaan, ja yleisesti ottaen niillä on käytössä SSl-salaustekniikka. Kannattaa muistaa, että rahansiirrot netissä ovat myös jokaisen omalla vastuulla. Tietokoneen tai mobiililaitteen tietoturva kannattaa pitää ajan tasalla, eikä salasanoja ja tunnuksia pidä tallentaa esimerkiksi sähköpostiin. 

Bonukset

Lupaus ilmaisesta pelirahasta saattaa herättää epäilyksiä, mutta erilaiset bonukset, kuten tervetulobonus ja ilmaiset pelikierrokset ovat hyvin tavallisia nettikasinomaailmassa. Bonukset ovat siis rahanarvoisia etuja, joilla voi kasvattaa pelikassaa. On kuitenkin hyvä huomioida, että bonuksiin liittyy aina sääntöjä ja ehtoja, jotka pelaajan pitää lukea ja hyväksyä. Yleistä on bonuksiin liittyvät kierrätysvaatimukset, joista kannattaa ottaa selvää ennen bonuksen lunastamista. Luotettavalla kasinolla bonusten ja muiden etujen säännöt ja ehdot on kerrottu selkeästi ja ne ovat helposti löydettävissä. Luotettavilla toimijoilla ei ole syytä piilotella tai monimutkaistaa tietoja niiden toiminnasta.

Pelivalikoima

Hyvältä nettikasinolta löytyy laaja pelivalikoima, joka takaa, että jokainen pelaaja löytää omat suosikkinsa. Kasinoilla on tarjolla kolikkopelejä, jotka ovat niin sanottuja modernisoituja “hedelmäpelejä”, pöytäpelejä, joihin kuuluvat muun muassa ruletti, pokeri ja baccarat sekä niiden eri versiot, livekasino, jossa pelataan pöytäpelejä suoran videoyhteyden välityksellä oikean jakajan johdolla, sekä  vedonlyönti. Laadukkaan kasinon käyttämät pelit tulevat tunnetuilta pelivalmistajilta, joiden on myös oltava lisenssinalaisia. Tunnettuja pelivalmistajia ovat muun muassa NetEnt, Microgaming na Play’n Go. Niiden peleissä o käytössä satunnaislukugeneraattorit, joka takaa vilpittömän pelikokemuksen tasapuolisesti kaikille. Luotettavie pelien palautusprosentit ja voitonmaksujen toimivuus tarkistetaan. Yhdellä nettikasinolla on useimmiten pelejä useammalta pelivalmistajalta. Sillä moni viettää paljon vapaa-aikaa pelien parissa, reilut nettikasinot kiinnittävät huomiota vastuulliseen pelaamiseen, ja pyrkivät tarjoamaan pelaajille työkaluja oman pelaamisen tarkkailuun ja rajojen asettamiseen. 

Yhteenveto 

Suurin osa nettikasinoista toimii täysin rehellisesti, mutta ikävä kyllä mukaan mahtuu aina myös mätiä omenoita. Ennen kuin ryhdy pelaamaan sinulle uudella kasinolla, muista siis tarkistaa nämä viisi asiaa: 

1. Kasinon pelilisenssi.

2. Luotettavat rahansiirtomenetelmät ja tietoturva.

3. Selkeät ja helposti löydettävissä olevat säännöt ja ehdot. 

4. Kasinon suomenkielinen toteutus ja asiakaspalvelun saatavuus suomeksi. 

5. Hyvä pelivalikoima tunnetuilta pelivalmistajilta. 

Categories
Articles Misc

Suomen arpajaislaki uudistumassa vuoden 2021 aikana

Suurin osa suomalaisista, noin 80 prosenttia kansasta, pelaa rahapelejä. Kasvua on ollut erityisesti ulkomaisilla uhkapelisivuilla, joihin painottuu myös ongelmapelaajien pelaaminen. Uusi arpajaislaki tähtää ongelmapelaamisen ehkäisyyn, jota aiotaan toteuttaa Veikkauksen yksinoikeuden vahvistamisella.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys rahapelaamisen nykytilasta

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema raportti rahapelien pelaamisesta Suomessa pohjautuu vuonna 2019 tehtyyn väestötutkimukseen. Sen mukaan Suomen kolmesta miljoonasta rahapelaajasta noin kolmannes eli miljoona suomalaista oli ilmoittanut väestötutkimuksessa Internetin rahapelien olevan yksi osa heidän rahapelaamistaan. Internetissä pelaavien osuus on kasvanut yli 10 % verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

Manner-Suomen ulkopuolisilla pelisivustoilla pelaavien osuudesta ei raportin mukaan pystytä antamaan tarkkaa lukua, sillä tietoja on rajoitetusti saatavilla. Väestöntutkimuksen pohjalta on arvioitu, että kaikista rahapelaajista noin kuusi prosenttia pelaa Veikkauksen pelien ohella myös kansainvälisillä pelisivustoilla. Samasta tutkimuksesta käy ilmi, että ulkomaisilla sivustoilla pelaavilla on tavallista useammin ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa. 

Rahapelien haittojen torjuminen on Suomen Hallituksen keskeisin tavoite uhkapelaamisen hallinnoinnissa. Tämän vuoksi suomen arpajaislakia ollaan uudistamassa ja hallitus on tehnyt 160 sivua sisältävän esityksen lakimuutoksista.

Arpajaislain uudistushanke on alkanut 31.1.2020 ja sen avulla pyritään toimeenpanemaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen rahapelipoliittisia uudistuslinjauksia. Hanke on edennyt ehdotettujen lakimuutosten esittelyyn ja lausuntokierrokselle eri toimijoille. Lausuntokierroksen jälkeen hanke etenee eduskunnan käsiteltäväksi kesällä 2021. Uudistettu laki voi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

Mitkä ovat arpajaislain uudistuksen tavoitteet

Sisäministeriön tiedote kertoo arpajaislain uudistuksen tavoitteina olevan seuraavat pääkohdat:

 • Rahapelihaittojen torjunnan tehostaminen
 • Markkinoinnin säädösten selkiyttäminen
 • Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän turvaaminen

Tavoitteiden saavuttamisen keinoina mainitaan pakollinen tunnistautuminen kaikkiin rahapeleihin, raha-automaattien sijoittelu haittojen ehkäisemiseksi, markkinointisäännöksien tiukennus ja mahdolliset maksuliikenteen estot ulkomaisille pelisivustoille.

Hallituksen tavoitteena on pitää rahapelien tarjonta ja mainonta Manner-Suomessa Veikkauksen yksinoikeutena myös jatkossa. Ehdotus ei sisällä suoraa kieltoa, etteivätkö suomalaiset saisi jatkossakin pelata ulkomaisilla nettikasinoilla, mutta nettikasinoiden suomalaisille kohdistettuun markkinointiin tultaisiin puuttumaan aiempaa tiukemmin. Vastuulliset nettikasinot, kuten maltalaisen Aspire Global International kasino-operaattorin suomenkielinen Griffon casino, voivat jatkaa toimintaansa ilman rahansiirtoestojen pelkoa. Lakimuutokset eivät tule vaikuttamaan Griffon casinon kaltaisiin toimijoihin, jotka toimivat aktiivisesti ongelmapelaajien tukemiseksi sekä kunnioittavat kansallisia lakeja ja asetuksia.

Pakollisen tunnistamisen avulla tultaisiin keräämään valtavasti uutta tietoa rahapelejä pelaavista kansalaisista. Veikkaus on jo aloittanut pakollisen tunnistautumisen lisäämisen rahapeliautomaatteihin pystyäkseen tunnistamaan ongelmapelaajat entistä tehokkaammin. Ylen uutisten haastattelema Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino visioi, että tulevaisuudessa Veikkaus voisi hyödyntää kerättyä tietoa ottaakseen yhteyttä ongelmapelaajiin ja tarjota apua pelaamisen hallintaan ennakoivasti. Huolet siitä, että kerättyä dataa käytettäisiin kohdennettuun markkinointiin, voi Heinon mukaan unohtaa. Tunnistautumisen käyttöönoton tavoite perustuu pelihaittojen vähentämiseen eikä markkinoinnin tehostamiseen. Tämä tultaisiin myös tulevassa lakiuudistuksessa kirjaamaan lakiin, että kerättävää pelaajadataa voitaisiin käyttää vain peliongelmien ehkäisyyn.

Arpajaislain uudistus – kysymyksiä ja vastauksia

 1. Miksi lakia halutaan uudistaa?
  1. Uudistuksella halutaan estää rahapelihaittoja ja vahvistaa Veikkauksen yksioikeusasemaa Manner-Suomessa.
 2. Miten alaikäisten pelaaminen rahapeliautomaateilla estetään?
  1. Kaikkiin pelikoneisiin tulee pakollinen tunnistautuminen, joka sallii vain täysi-ikäisen pelaavan pelikoneella.
 3. Miten rahapelien markkinointilainsäädäntöä suunnitellaan muutettavaksi?
  1. Raha-automaattien ja kasinopelien markkinointi kielletään sekä sallittuun rahapelimarkkinointiin tulee sisällyttää tietoa rahapelaamisen haitoista.
 4. Mitä maksuliikenne-esto ulkomaiselle nettikasinolle käytännössä tarkoittaisi?
  1. Manner-Suomen asukkaille suunnattua mainontaa tekevien peliyhtiöiden maksuliikenne estettäisiin teknisin keinoin pankkien ja maksupalvelutarjoajien toimesta.

Yhteenveto

Kaavailtu lakiuudistus tähtää erityisesti haitallisten rahapelien aiheuttamien ongelmien vähentämiseen. Pääasiallisena keinona haittojen estoon ehdotetaan Veikkauksen yksinoikeusaseman vahvistamista rahapelien tarjoajana, mutta suoraa kieltoa ulkomaisilla pelisivuilla pelaamisella ei ehdoteta. Vastuulliset kansainväliset toimijat voivat edelleen ottaa suomalaisia asiakkaikseen, mutta kaikki selkeästi mannersuomalaisille suunnattu rahapelimainonta kielletään. Sanktiona lain rikkomisesta seuraisi viranomaisten määräämiä rahansiirron estoja.

pastedGraphic.png

https://www.pexels.com/photo/man-in-red-long-sleeved-shirt-853151/

Categories
Articles Misc

Parhaat nettikasinot

Kuinka löytää paras nettikasino? Tämä kysymys on melko yleinen uusien kasinopelaajien keskuudessa. Tärkeintä on löytää sivusto, jolla viihtyy. Tottakai sivustolta tulisi löytyä ne omat suosikkipelit, sillä mitä tekisit sivustolla, joka ei tarjoa sinulle tekemistä?

Parhaat nettikasinot ovat turvallisia, niillä on voimassaoleva pelilisenssi ja ne toimivat varmasti juuri kuten on luvattu. Asiakkaansa huomioonottava kasinot pitää asiakkaansa varmasti tyytyväisinä.

Tässä artikkelissa käsittelemme juuri näitä parhaita nettikasinoita. Millä kriteereillä parasta nettikasinoa kannattaa lähteä etsimään? Kuinka se löydetään ja mitä kannattaa ottaa huomioon ennen pelitilin luomista? Vai tarvitseeko pelitiliä luoda lainkaan?

Mikä pelilisenssi?

Jos et tiedä, mitä pelilisenssi tarkoittaa, tässä sinulle pieni tietoisku kyseisestä aiheesta. Suurimmalla osalla nettikasinoista on voimassaoleva pelilisenssi, joka takaa, että nettikasino noudattaa kaikkia peliviranomaisten asettamia sääntöjä.

Peliviranomaiset ovat tiukkoja sääntöjen noudattamisesta ja nettikasinoita, joille lisenssi on myönnetty, valvotaan tiukasti. Nettikasinon tulee noudattaa sääntöjä myös pelilisenssin myöntämisen jälkeen, jotta se voisi pitää lisenssinsä.

Pelilisenssin myöntäminen nettikasinolle ei ole mikään lyhyt prosessi. Nettikasinon tulee osoittaa olevansa pelilisenssin arvoinen ja lisenssi myönnetään vain sellaisille kasinoille, jotka ovat osoittaneet noudattavansa tiukkoja kriteerejä ja sääntöjä.

Minkä maan pelilisenssi on paras?

Kaikki pelilisenssit ovat aivan yhtä päteviä. Tärkeää on se, minkä maan peliviranomaiset ovat lisenssin myöntäneet. Suomalaisen pelaajan kannalta paras on jonkin ETA-maan myöntämä lisenssi. Tämä siitä syystä, että tällöin suomalaisten saamat voitot kyseisiltä kasinoilta ovat aina verovapaita.

Mikä ETA-maa? Termi tarkoittaa Euroopan Talousaluetta. Osa nettikasinoiden lisensseistä on ETA-alueen ulkopuolella, jolloin suomalaisten pelaajien tulee ilmoittaa saamistaan voitoista verottajalle.

Monipuolinen pelivalikoima

Nettikasinolla olisi hyvä olla riittävän monipuolinen pelivalikoima, vaikka ajatuksenasi olisikin pelata vain esimerkiksi pelkkiä kolikkopelejä. Jos innostut myöhemmin kokeilemaan vaikka pöytäpelejä tai vedonlyöntiä, olisi sivustolta hyvä löytyä muutakin omien toivepelien lisäksi.

Monipuolinen nettikasino käsittää usein kasinopelejä, kuten kolikkopelit, pöytäpelit, kuten pokeri, ruletti ja blackjack. Lisäksi hyvällä ja monipuolisella nettikasinolla on usein lisäksi myös muita pelejä, kuten bingo, onnenpyörä tai raaputusarpoja. Usein sivustot sisällyttävät myös oman osion vedonlyönnille.

Nettikasinoiden vedonlyöntiosiossa voi usein seurata otteluita reaaliaikaisesti. Otteluiden seuraaminen on usein toteutettu animaation muodossa ja pelaaja voi asettaa vetoja jopa kesken ottelun.

Parhaat bonukset

Nettikasinoiden bonuksia kannattaa ehdottomasti vertailla. Niissä voi nimittäin olla suuriakin eroja. Toiset nettikasinot eivät myönnä montaakaan bonusta, kun taas toisilla kasinosivustoilla on tarjolla sivuittain erilaisia bonuksia. Bonuksia voi olla mahdollista lunastaa itselleen jopa päivittäin.

Nettikasinoiden bonustarjonta alkaa yleensä tervetuliaisbonuksesta. Se myönnetään uudelle asiakkaalle heti rekisteröitymisen yhteydessä. Bonukseen vaaditaan joskus talletus, mutta se saatetaan joillain sivustolla myöntää pelaajalle jopa ilman talletusta. Moni nettikasino on ratkaissut asian niin, että pelaajalle myönnetään aluksi osa bonuksesta ja loput, kun ensimmäinen talletus on tehty.

Parhaat bonukset ovat tietysti sellaisia, jotka on helposti saatavilla ja joiden ehdot eivät ole liian hankalat toteuttaa. Kierrätysvaatimus on yleisin bonusehto. Voidaan ajatella, että mitä pienempi kierrätysvaatimus on, sitä helpompi se on täyttää. Monella nettikasinolla bonusten kierrätysvaatimus voi olla 35x, kun jotkut kasinot vaativat vain 2x vaatimuksen.

Bonuksia ilman talletusta on hieman vaikeampi löytää kuin talletuksella saatavia bonuksia. Ilmaiskierroksia voi kuitenkin saada esimerkiksi Casinohuoneelta, sillä siellä saa ilmaiskierroksia suosittuun Gemix-kolikkopeliin jo pelkästä pelitilin luomisesta. Lisää bonuksia sataa, kun ensimmäinen talletus on tehty.

Pelaa ilman pelitiliä

Eikö rekisteröitymislomakkeen täyttäminen kiinnosta? Tässä tapauksessa suosittelemme ehdottomasti kokeilemaan pikakasinoa. Niitä löytyy todella runsaasti, joten uskomme sellaisen löytyvän hyvin nopeasti. Pikakasinoilla sisälle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, joten henkilöllisyyttäkään ei tarvitse enää todistaa – henkilöllisyys varmistuu jo tunnistautumisen yhteydessä.

Pikakasinot toimivat usein hyvin yksinkertaisesti eli pelaaminen voi tapahtua heti talletuksen jälkeen. Bonukset on hyvin usein jätetty kokonaan pois, jotta sivustolla ei olisi mitään ylimääräistä. Joillain pikakasinoilla kuitenkin on bonuksia ja jos tutkit niitä tarkoin, saatat huomata, ettei niillä ole kovinkaan kummoisia kierrätysvaatimuksia.

Parhaat nettikasinot ovat sellaisia, joiden toiminta on läpinäkyvää, jotka ovat viihdyttäviä ja turvallisia. Ja koska kyseessä on rahapelisivustot, on turvalliset rahansiirrot avainasemassa. Silloin, kun maksutavat ovat tuttuja ja turvallisia, pelaaminen voi tapahtua täysin turvallisin mielin, ilman huolta siitä, mihin talletetut varat menevät.

Categories
Articles Misc

Internetin viihdepelaaminen on kasvussa

Nettikasinot ovat hauskaa ajanvietettä ja internetissä pelattavien kasinopelien suosio on ollut kasvussa jo pitkään. Nettikasinoiden viihdepelaaminen onkin jo yksi potentiaalinen vaihtoehto vapaa-ajan käyttämiseksi. Pelaamisen suosiota selittää monet asiat ja tässä artikkelissa käymme osan niistä läpi.

Netistä löytyvät lukuisat nettikasinot tarjoavat mahdollisuuden löytää juuri itselle sopivan pelipaikka. Kasinoiden monipuolinen pelitarjonta tarjoaa jokaiselle pelaajalle räätälöidyn pelikokemuksen. Vaikka yleisin pelitapa on slotit, löytyy nettikasinoilta myös muita huikeita pelejä, kuten pokeri tai vedonlyönti. Kasinopartio netticasino ammattilaisten mukaan yksi viihdepelaamisen kasvun syistä on internetin laaja kasinotarjonta. Kasinoiden suuri määrä takaa jokaiselle pelaajalle omanlaisen kasinon löytymisen.

Helppo pelaaminen

Nettikasinot tarjoavat helpon vaihtoehdon pelaamiselle perinteisten kivijalkakasinoiden sijasta. Pelaaminen on tehty helpoksi sekä vaivattomaksi, joten nettikasinoiden pelaaminen onnistuu hyvin jopa kotisohvalta. Nettikasinoiden mobiilipelaaminen on yleistynyt valtavasti, tästä syystä kasinot ovat tehneet sen mahdollisimman mieluisaksi ja räätälöineet nettisivunsa sopivaksi mobiilipelaamiselle. Jotkut kasinot ovat jopa luoneet omia sovelluksia kasinon pelaamiseen. Hauskanpito viihdepelaamisen parissa on lisääntynyt huimasti, koska jokaisella ihmisellä kulkee taskussaan laite helppoon ja mukavaan pelaamiseen. 

Pelaamisen aloittamiseksi pelaajan täytyy tehdä ainoastaan helposti tapahtuva talletus, jonka jälkeen hän on valmis pelaamaan nettikasinoiden valtavaa pelitarjontaa. Kun valitset luotettavan kasinon voit kotiuttaa mahdolliset voittosi todella helposti ja nopeasti ongelmitta. Nettikasinoiden luotettavuus on pelaajamäärän kasvun kanssa parantunut ja pelaajat löytävät helposti ne luotettavimmat nettikasinot.

Pelaaminen voi olla hauska harrastus, josta voi saada ylimääräistä rahaa. Monet suomalaiset ovatkin huomanneet tämän ja alkaneet pelata nettikasinoilla viihdetarkoituksessa. Uuden tyyppiset Pay N Play kasinot eli pikakasinot ovat monien uusien pelaajien suosikkikasinoita, koska näille kasinoille ei tarvitse edes luoda tiliä, vaan pelaaminen onnistuu vaivatta pelkkien verkkopankkitunnuksien avulla.

Kasinot paranevat

Nettikasinoiden kova nousu on pakottanut kasinoita parantamaan pelitarjontaansa. Tänä päivänä kasinoilta löytyy jokaiselle sopivaa pelattavaa. Pokeri, vedonlyönti, bingo ja slotit ovat kaikki pelaajien suosikkipelejä ja ne ovat kaikki kokeneet hurjan parannuksen ja ne paranevat koko ajan. 

Pelaajien määrän kasvaessa on myös slottien määrä kasvanut ja laatu parantunut, nykypäivän slotit sisältävät huomattavasti enemmän mitä mielenkiintoisimpia ja monipuolisempia ominaisuuksia. Teknologian kehittymisen myötä slottien grafiikat ja toimivuus ovat myös kokeneet hurjan harppauksen parempaan ja ne vastaavat kuluttajien nykypäivän korkeita standardeja. 

Vedonlyönnin monipuolistuminen E-urheiluun on saanut uuden yleisön laajan huomion. Nettikasinot ovat alkaneet tarjoamaan vedonlyöntiä myös muilta osa-alueilta kuin urheilusta, esimerkiksi todella suosituksi vedonlyöntikohteeksi nousi Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joihin moni ihminen laittoi veikkauksensa. Erikoisemmat vedonlyöntikohteet ovat kiinnittäneet ihmisten huomion ja saaneet monet ihmiset kokeilemaan niitä. Kaikki pelit ovat parantuneet joka osa-alueelta ja niistä on tehty pelaajille mielenkiintoisempia ja hauskempia. Tulemme näkemään huikeita muutoksia myös tulevaisuudessa.  

Bonustarjonta

Yksi pelaamisen kasvun kulmakivistä on kasinoiden tarjoamat bonukset, joita käyttämällä pelaajat saavat ilmaista pelirahaa tai ilmaiskierroksia. Bonukset tarjoavat hauskoja ja pidempiä pelihetkiä jo vähäisellä talletuksella. Jos nettikasino haluaa päihittää kilpailijansa, tulee sen tarjota parempia bonustarjouksia, kuin muut nettikasinot. Vaikka tämänhetkinen bonustarjonta on todella laadukasta, niin silti uusia ja parempia bonuksia tulee markkinoille nopeaan tahtiin. Parhaat kasinobonukset ovat syntyneet kovan kilpailun tuloksena ja ovat ne saaneet monet pelaajat aloittamaan kasinoiden viihdepelaamisen. 

Maltillinen pelaaminen

Vaikka pelaaminen onkin hauska harrastus, niin maltti on valttia eikä pelaamisesta tule kehittää ongelmaa. Kaikki luotettavat kasinot tarjoavatkin pelaajilleen hyviä työkaluja valvoa ja rajoittaa omaa pelaamistaan. Kasinoilta näet helposti, kuinka paljon olet tappiolla tai voitolla. Voit myös asettaa itsellesi kuukausittaisen, päivittäisen ja viikoittaisen talletusrajan mikä onkin oivallinen työkalu pelaamisen kurissa pitämiseen. Jos pelaaminen meinaa karata käsistä, on vaihtoehtona myös pelitilin sulkeminen määräajaksi. Kun pelaa maltilla, niin pelaaminen säilyy hauskana harrastuksena, mutta jos pelaamisesta tulee ongelma on hyvä hakea apua.

Yhteenveto

Nettikasinoiden kasvamiselle ei näy loppua, vaan ne tarjoavat pelaajilleen parempaa viihdettä jatkuvasti. Viihdepelaamisen nousu on pakottanut kasinoita parantamaan niiden tarjontaa ja parantamaan bonuksia. Nettikasinoiden pelaaminen on hauska harrastus, jota kuka tahansa täysi-ikäinen voi kokeilla. Mahtavien bonustarjousten ansiosta nettikasinoiden kokeilu onnistuu jopa ilman talletusta pelkästään pelitilin rekisteröinnistä saatavien ilmaiskierrosten avulla.

Me Freemagazinella tuumaamme, että Kasinopartiolla on erittäin mielenkiintoisia havaintoja aiheesta. 

Categories
Articles FREE! Blog Misc

Kasinot ilman rekisteröitymistä tarjoavat nopeat kotiutukset

Nettipelaajien keskuudessa hurjaan suosioon nousseet nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat tulleet pysyäkseen. Lyhkäisyydessään tällaisilla casinoilla pelaat ikäänkuin ilman tiliä, sillä erillistä rekisteröintiä et näille pelisivustoille tarvitse. Tässä käymme läpi miten nämä sivustot toimivat ja kerromme miten tunnistat parhaat.

Mikä on nettikasino ilman rekisteröitymistä?

Netissä toimivat kasinot ovat melkein jokaiselle meille jossain muodossa tuttuja. Suomessa valtion peliyhtiöllä on tunnetusti monopoli-asema pelitoiminnan harjoittamisessa. Tämän takia ulkomaalaiset pelisivustot, jotka palvelevat myös suomalaisia pelaajia ovat usein ylittäneet uutiskynnyksen. Ulkomailla toimivat casinot ovat kuitenkin täysin laillisia jos he toimivat jossain toisessa EU maassa. He eivät vaan saa markkinoida itseään Suomen rajojen sisäpuolella. Tästä syystä muun muassa monelta suomalaisjulkkikselta ja somevaikuttajalta on pyydetty selvitystä heidän some-mainostuksestaan.

Aikasemmin sinun oli aina pakko luoda itsellesi pelitili ennen kuin pystyit tallettamaan rahaa ja aloittaa pelaaminen. Vaikka nykyään et vieläkään pelaa ilman tiliä, voit aloittaa pelaamisen ilman rekisteröitymistä. Tänäpäivänä monet suomalaisille suunnatut uhkapelisivustot toimivat pelkillä verkkopankkitunnuksillasi. Voit siis suoraan tallettaa rahaa tilisiirtona ja sen jälkeen kaikki muu hoituu automaattisesti.

Parhaat nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat turvallisia

Suurin osa netissä olevista kasinoista toimivat Maltalta käsin. Tämä johtuu siitä että Maltalla on oma peliviranomainen joka myöntää lisenssejä pelisivustoille ja ne myös samalla valvovat niiden toimintaa. Tämän EU valtion myöntämä pelilisenssi on peliyhtiöiden ja pelaajien keskuudessa erittäin arvostettu. MGAn lisenssi on näin ollen ikään kuin laatumerkintä siitä että kyseessä on luotettava uhkapelisivusto. Suurin osa rekisteröitymisvapaista kasinoista toimivat Maltan peliviranomaisten valvonnan alla.

Se mikä tekee näistä pikakasinoista vielä turvallisempia on se että rahasi ovat pankkitunnuksien takana. Eli kukaan muu ei pääse käsiksi voittoihisi. Sinun täytyy aina käyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia kirjautuaksesi pelitilillesi. Jos haluat pelata turvallisesti, katso parhaat kasinot ilman rekisteröitymistä täältä.

Nopeat voittojen kotiutukset suoraan pankkitilillesi muutamassa minuutissa

Kaikki mitä tarvitset aloittaaksesi pelaamisen on jonkun suomalaisen pankin myöntämät verkkopankkitunnukset. Hoidat kaikki raha-asiat pankkitilisi kautta. Lisäät siis varoja pelitilillesi suoraan pankistasi. Rahat ja kaikki muut tiedot välittyvät salatusti pankistasi nettikasinolle.

Verottomat voittosi nostat niin ikään suoraan pankkitilillesi. Mitä parasta, rahat ovat tililläsi vain minuuteissa. Parhaassa tapauksessa vain viidessä minuutissa. Eli enää sinun ei tarvitse odottaa monta päivää ennen kuin voit nauttia voitoistasi. Nopeat kotiutukset ovat yksi syy siihen minkä takia nämä kasinot ovat niin suosittuja Suomessa.

Vanhanaikaisilla casinoilla sinun täytyy yleensä varmentaa pelitilisi ennen kuin voit kotiuttaa varsinkin suurempia voittoja. Tällainen toimintatapa on poistunut kokonaan pikakasinoilta. Pankkisi varmentaa kaikki tietosi jo ensimmäisen talletuksen yhteydessä, joten sinun ei itse tarvitse lähettää mitään asiakirjoja verifiointia varten.

Kasino ilman tiliä hieman harhaanjohtava termi

Niin kuin suomalainen sanonta kuuluu; rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasinot ilman tiliä ovat yksi pikakasinoiden monesta synonyymistä. Tämä on kuitenkin erittäin harhaanjohtava termi. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsimme, et missään vaiheessa pelaa ilman tiliä. Anonyymisti pelaaminen ei onnistu millään suomalaisella nettikasinolla. Se olisi lainvastaista ja antaisi liian hienot puitteet rikollisille pestä rahaa.

Tuo termi kuitenkin kertoo paljon näiden pelisivustojen helppoudesta. Kaikki hoituu nopeasti ja automatisoidusti. Asiakkaana sinun ei enää tarvitse saada harmaita hiuksia kaiken maailman henkilökohtaisten tietojen täyttämisestä. Palvelu on niin ensiluokkaista että kaikki hoidetaan sinun puolestasi.

Pelivalikoima pysyy samana

Tässä vaiheessa monet varmasti miettivät että jotain miinuksia tällaisilla nopeilla kasinoilla täytyy olla. Voiko esimerkiksi pelivalikoima olla huonompi? Vastaus tuohon kysymykseen on ei. Pelitarjonta on sama. Eli voit pelata kaikkia suosikki-pelejäsi myös rekisteröitymisvapailla casinoilla.

Joidenkin mielestä maksuvaihtoehtojen niukkuus voi kuitenkin olla huono asia. Voit siis pelkästään käyttää pankkitiliäsi rahojen siirtoon. Luottokortit ja muut maksutavat eivät ole mahdollisia.

Categories
Articles Blogs FREE! Blog Misc

Kulttuuri, kuntoilu ja viihde tasapainoon

Töitä, vapaa-aikaa ja unta. Näiden kolmen ero on selvä, mutta yllättäen vaikein niistä hallita on se, jonka pitäisi rentouttaa meitä. Jos vapaa-ajan jättää vapaaksi, iskee usein tylsistyminen, turhautuminen ja ahdistus. On vaikea olla tekemättä mitään, jos ei ole jo aiemmin tehnyt mitään. 

Vapaa-ajan mielekkään tekemisen tarkoitus on pitää keho ja mieli kiireisinä mielenkiintoisen tekemisen parissa. Levon ja tekemisen tasapaino on tärkeä oman hyvinvoinnin kannalta. Uni taas palauttaa kehon ja mielen voimavarat, jolloin on helpompi myös nauttia työstä.

Haasta aivosi keskittymällä kulttuuriin ja peleihin

Aivojumppaan löytyy monia eri keinoja. Taide ja kulttuuri saavat aivot varmasti aktiivisiksi, oli kyse sitten musiikista, historiasta, maalauksista tai muista taidenäyttelyistä. Eri näkökohtien tuumaileminen erilaisten teosten avulla on omiansa rasittamaan niitä osia aivoista, jotka eivät välttämättä päivittäisessä kanssakäymisessä ole kovalla koetuksella.

Aivot pääsevät rauhassa keskittymään myös kirjallisuuden parissa. Oli kyseessä sitten mukaansatempaava tarina, tietokirjallisuus tai runous ja muu proosa, vaatii tekstin syvällinen ymmärtäminen aina työtä aivoilta. Ja tämä työ kantaa hedelmää. Ja jos valitsemasi kirjallisuus on parasta laatua, tapahtuu siihen uppoutuminen kuin itsestään.

Palapelit ovat oiva älyllinen haaste. Älyä tarvitaan myös yllä mainituissa kirjallisuudessa ja kulttuurissa, vaikka niistä voi nauttia toki muiden aspektien kautta. Älypelejä löytyy muitakin, perinteisestä Rubikin kuutiosta shakkiin sekä joukkoon muita lautapelejä. 

Pistä keho koville hyötyliikunnan avulla

Kun mieli on kesytetty ja liiat ajattelut ajateltu, on oikea aika pistää vartalo koville. Tähän ei oikeastaan ole muuta keinoa kuin kuntoilu, oli se sitten missä muodossa tahansa. Suomessa urheileminen ja muu reippailu onneksi onnistuu verrattain helposti.

Ensimmäisen askeleen voit ottaa missä tahansa, sillä pieni kävelylenkki on yllättävän virkistävää ja kehoa rasittavaa toimintaa. Luonnon parissa puuhastelu onnistuu lähes kaikkialla, paitsi aivan suurimpien kaupunkien sydämessä. Kaupungeista löytyy kuitenkin paljon muuta tekemistä. Tärkeintä on löytää itseä kiinnostava laji, jonka parissa jaksat kuluttaa aikaa. Samalla voit laajentaa sosiaalisia piirejäsi tutustumalla muihin samasta tekemisestä kiinnostuneisiin.

Virkistä kehoa ja mieltä viihteen avulla

Kun mieltä ja kehoa on jumpattu, on aika astua viihteen pariin. Tässä voi myös helposti sekoittaa yllä mainittuja keinoja musiikin kuuntelusta älypelien pariin. Pelkkä lepääminen ei ole ainoa keino virkistää ja palauttaa kehoa ja mieltä. Myös jännittävää ja hyvinkin mukaansatempaavaa viihdettä voi käyttää rentoutumiseen. Esimerkiksi suomikasino tarjoaa jännittäviä hetkiä viihteellisten pelien parissa. 

Kotisohvalla tai sängyssä rentoutuminen onnistuu helposti älylaitteiden kanssa. Viihteen perimmäinen tarkoitus on antaa tilaa mielelle ja keholle rauhoittua. Televisio-ohjelmat, jotka nykyisin ovat siirtyneet netin kautta striimatuiksi ohjelmiksi, on yksi suosituimmista tavoista nauttia viihteestä. Suomalaiset sekä ulkomaiset viihdeohjelmat, dokumentit, elokuvat ja sarjat ovat saatavilla moninaisista eri palveluista.

Categories
Articles Misc

Making a bet on the future

Betting has traditionally been the domain of sports and sports fans. Obviously, the roots of the game run a lot deeper than that, as it has always been an excellent way to settle differences. What other method is better to see how serious you are about your opinion than by putting some money on it?

Most sportsbooks offer tens of thousands of bets daily, on hundreds of different sports, events and matches. Whether it’s local leagues or the big football championships, there’s always plenty of bettors who want to take the entertainment and enjoyment to a new level. And the potential to win money is just an added benefit.

Rather surprisingly, or perhaps just naturally as we live in a world that grows smaller every day, people have started betting on politics and entertainment. Basically, anything that has uncertain but perhaps predictable outcomes. The great presidential races of the USA are an excellent example of this, but there’s plenty more than that to the market.

Brexit, Boris, Trump and other markets

In recent years, perhaps the most influential example of political betting was Brexit. Whatever your opinion of this political decision was and is, you can’t deny that the voting and the elections that followed were very interesting. No surprise then that a lot of people put down money on the different possible outcomes.

British bookmakers such as William Hill have been offering a wide selection of odds and possible bets for years. And as players placed their bets on leaving or staying, one can’t help but wonder if it was any different than stockbrokers shorting their stocks or investing long-term. Political betting can be fun, and even rewarding when you’re right.

Trump’s rise to power saw similar bets laid, and the same applied to his struggle against Biden. Shame we couldn’t lay bets on when he is going to concede the win!

How betting on politics works

It’s pretty simple: just like any other betting. You simply choose which outcome you think is more likely, and then decide if the odds offered are worth your time. Odds simply mean how much you are going to get paid, on top of your bet, if you’re right. Of course, no one is going to pay you for being wrong.

Likewise, the betting companies are pretty wise when it comes to odds, so they are not going to give you awesome odds for things that are almost sure to happen. On the other hand, the initial odds for things like Brexit were giving a far better return for leaving than they did for staying. 

Of course, this sort of action is very limited to issues that intrigue the whole world, and you’d be hard-pressed to find betting markets for Finnish elections, as an example. While we wait for that to happen there are plenty of other things to bet on, from ice hockey championships to football, tennis, esports and a growing list of sports we’ve all come to love.

Categories
Articles Misc

Näin löydät parhaat uudet mobiilipelit 

Markkinoilta löytyy nykyään ihan hurjasti erilaisia mobiilipelejä. Löydät niin räiskintäpelejä, että jopa suosituimpien konsolipelien versioita. Pelaaminen kännykällä tai tabletilla on hauskaa ajanvietettä ja monet pelit ovat varsin laadukkaita. Mutta kuinka löytää juuri sinulle sopiva mobiilipeli satojen pelien joukosta? Tässä vinkkejä etsintään. 

Mobiilipelejä riittää ihan kaikenlaisille pelaajille. Suosittuja ovat muun muassa kolikkopelit online, sekä tietenkin erilaiset palapelit, joihin kuuluu muun muassa Candy Crush. Pelejä löytyykin runsaasti ilmaisina versioina sekä maksullisina peleinä. Usein mobiilipelit ovat ilmaisia pelata, mutta pelistä voi löytyä erilaisia maksullisia esineitä tai asioita, jotka vauhdittavat pelikokemusta. Valinnanvaraa siis riittää, mutta hyvien pelien lisäksi vastaan voi joskus osua myös niitä huonompia pelejä. Mutta jos aiot pistää rahaa peleihin, kannattaa varmistaa, että oikeasti pidät valitsemastasi pelistä. Siksi onkin tärkeä tietää mistä uusimpia mobiilipelejä voi etsiä ja kuinka varmistat että valitsemasi peli soveltuu juuri sinulle? 

1. Tutki pelien arvosteluja 

Niin Applen että Googlenkin mobiilikaupasta löytyviin peleihin löytyy alustoilta runsaasti arviointeja. Kannattaa siis ehdottomasti tutkia mitä muut pelejä pelanneet ovat pelistä sanoneet ja tykänneet. Arvioinneista saa melko hyvän käsityksen siitä kuinka peli toimii sekä mitkä ovat pelien mahdolliset heikkoudet. Onhan niinkin että joskus asiat jotka häiritsevät jotakin muuta pelaajaa eivät välttämättä häiritse sinua. Kauppojen omien arviointien lisäksi mobiilipeleistä löytyy nykyään myös arvosteluja ihan virallisilta pelisivustoilta. 

Arviointeja tutkittaessa kannattaa muistaa, että viiden ja yhden tähden arviot eivät aina ole ne parhaimmat mielipiteen muodostamisen kannalta. Monesti paremman arvion saa kolmen tähden arvosteluista. Ne ovat yleensä nimittäin henkilöiltä, jotka eivät ole varsinaisesti vihanneet peliä, mutta eivät myöskään ole olleet aivan täysin vakuuttuneita. Näin saat paremman kuvan siitä mikä pelissä toimii ja mikä on ollut kyseisen 

2. Kokeile pelejä ilmaiseksi 

Joitakin pelejä voi aina kokeilla ilmaiseksi ennen kuin pistät oikeaa rahaa peliin. Tällaisia pelejä löytyy niin kasinopelien osalta, mutta toki muitakin pelejä on mahdollista kokeilla. Lisäksi ilmaiseksi kokeileminen voi onnistua jopa pelialustan omilla sovelluksilla. Esimerkiksi Google tarjoaa Android pelien osalta tällaisen mahdollisuuden. Google Play Games sovellus antaa sinun kokeilla pelejä ilmaiseksi ennen kuin asennat pelit puhelimeesi. Sovelluksesta löytyy todella runsaasti pelejä, joten valinnanvaraa riittää. 

Kannattaa myös aina varmistaa onko peliä mahdollista pelata ilmaiseksi ennen kuin ostat sen tai pistät rahaa likoon. Monissa peleissä voi pelata esimerkiksi yhden kentän ennen kuin peli pitää ostaa. Eikä kaikissa peleissä tietenkään välttämättä ole edes pakollisia maksuja, joten ilmaispelejä voi kokeilla melko huoletta. 

3. Katso miltä pelit näyttävät YouTubesta 

Voit tutkia mobiilipelejä myös YouTubesta ja nähdä miltä pelit näyttävät pelattaessa. YouTubessa on runsaasti erilaisia pelivideoiden tekijöitä, jotka tekevät videoita mobiilipelien osalta. Videoista näkee kuinka pelit toimivat sekä myöskin se miten pitkään mistäkin pelistä riittää iloa. Suurin osa videoista on tietenkin englanniksi, mutta vaikkei kieli taittuisikaan, voit siltä nähdä miltä peli näyttää pelatessa. 

Joitakin pelejä löytyy myös Twitch-palvelusta. Sivustolla pelaajat pelaavat pelejä reaaliajassa, joten voit katsoa kuinka peli toimii ja lisäksi jutella pelaajalle chat-toiminnon avulla. Näin voit kysyä pelaajalta mielipidettä pelistä tai löytää vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

4. Kokeile GameTree sivustoa 

GameTree sivustolta löytyy runsaasti erilaisia peleihin liittyviä asioita. Sivustolla voi tutustua muihin pelaajiin ja löytää esimerkiksi kavereita useamman pelaajan pelihetkiin. Mutta sivuston parasta antia ovat sen tekemät pelisuositukset. Voit nimittäin tehdä sivustolta löytyvän kyselyn, jonka pohjalta voit saada pelisuosituksia – myös mobiilipeleihin! Näin voit löytää sinua kiinnostavia pelejä ja suosituksia on niin iOS että Android alustojen peleihin. 

Muista myös, että itse Google Play ja App Store antavat sinulle usein pelisuosituksia entisten pelien pohjalta. Niiden hakutoiminnot nostavat usein pelilistojen kärkeen pelejä, joiden he uskovat miellyttävän sinua. Jos taas tuntuu, että hakutulokset eivät kärkipelien osalta miellytä, kannattaa mennä aina listalla alemmaksi. 

5. Etsi pelejä sosiaalisesta mediasta 

Kannattaa lisäksi etsiä tietoa peleistä sosiaalisessa mediassa. Voit löytää todella hyviä pelejä erilaisten hakusanojen avulla ja tutustua vaikkapa muihin pelaajiin. Mikä parasta sosiaalisesta mediasta löytyy todella runsaasti myös tarjouksia maksullisiin peleihin. Voit esimerkiksi saada alennuksia peleihin tai erilaisia muita etuja, joita ei välttämättä löydy mistään muualta. Kannattaa siis ehdottomasti seurata suosittujen pelien sosiaalista mediaa tai tunnettuja mobiilipelaajia. 

Voit lisäksi tehdä kyselyitä erilaisista peleistä vaikkapa erilaisilla keskustelufoorumeilla. Englanniksi voit kysellä tietoja peleistä vaikkapa Reddit sivustolla, kun taas suomeksi tietoa löytyy esimerkiksi Suomi24 sivustolta. Mikäli siis et ole varma jostakin pelistä, niin voit kysyä tietoa keskustelupalstalla ja näin tehdä päätöksen pelaamisesta. 

Etsi ja kokeile pelejä monipuolisesti 

Kun siis kaipaat uutta ajanvietettä päiviisi, kannattaa ryhtyä etsimään uusia mobiilipelejä. Pelejä löytyy runsaasti erilaisille alustoille, mutta vaihtoehtojen tutkiminen etukäteen kannattaa. Näin löydät varmasti sinulle sopivan pelin ja saat tietoa siitä kuinka peli toimii! 

Jos haluat pelata maksullisia pelejä, kannattaa pelin kokeileminen etukäteen. Tähänkin löytyy runsaasti mahdollisuuksia. Jos et pysty itse pelaamaan peliä, niin voit aina katsoa muiden pelaajien tekemiä videoita sekä lukea peliarvosteluja vaikkapa sosiaalisesta mediasta. Näin varmistat että et pistä rahojasi peliin, josta et sitten pidäkään!